Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ocena wodnoprawna w świetle przepisów ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne

Przedmiotem rozważań jest nowa instytucja ustawy — Prawo wodne, którą jest ocena wodnoprawna. Określenie to zarezerwowano dla decyzji wydawanej po przeprowadzeniu sformalizowanego postępowania na etapie (z zasady) poprzedzającym udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Jej treść oddaje wynik badania wpływu „inwestycji lub działań”, których dotyczy wniosek o udzielenie pozwolenia, na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 ustawy — Prawo wodne. Decyzja taka ma w większości przypadków charakter prejudycjalny. Niejasno zostały zredagowane przepisy określające właściwość organów wydających takie decyzje. Dyskusyjne jest także określenie przypadków, gdy przepisy o ocenie wodnoprawnej mają zostać zastosowane „odpowiednio” w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ocena wodnoprawna; ocena oddziaływania na środowisko; prawo wodne; administracyjna kontrola wstępna

Bibliografia

Dobrowolski, G. (2011). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Jendrośka, J., Bar, M. (2005). Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Wrocław: Centrum Prawa Ekologicznego.

Nowe Prawo wodne. Przewodnik po zmianach przepisów (2017). Warszawa: INFOR.

Radecki, W. (2010). Ocena oddziaływania na środowisko. W: Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza — rozwój — perspektywy. W. Radecki (red.), s. 250–302. Warszawa: Difin.

Rotko, J. (2018). Kierunki zmian w prawie wodnym w świetle ustawy z 20.07.2017 r. — Prawo wodne. W: Rozważania o..., s. 329–343. Katowice: Grupa INFOMAX.

Rotko, J. (2013). Ramowa dyrektywa wodna — analiza prawna. Poznań: Wydawnictwo WSPiA im. Mieszka I.

Zimmermann, J. (2010). Prawo administracyjne, Warszawa: Wolters Kluwer.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę