Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Paulina Korycińska-Rządca
ORCID: 0000-0002-6177-7409
Dr Paulina Korycińska-Rządca Doktor nauk prawnych. Asystent w Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Radca prawny. Autorka publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego i prawa ochrony konkurencji. Uczestnik i współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.12.1
JEL: K23

Przedmiotem artykułu jest zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych wprowadzony 1.01.2020 r. do ustawy z 8.08.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (po nowelizacji — ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych). Autorka poddaje analizie źródła uzasadnienia do wprowadzenia tego zakazu oraz jego zakres podmiotowy i przedmiotowy. Celem artykułu jest ustalenie, czy konstrukcja prawna zakazu może pozwolić na osiągnięcie zamierzenia, jakim jest ograniczenie zatorów płatniczych.

Słowa kluczowe: nadmierne opóźnianie się; świadczenie pieniężne

Dr Paulina Korycińska-Rządca

Doktor nauk prawnych. Asystent w Pracowni Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Radca prawny. Autorka publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego i prawa ochrony konkurencji. Uczestnik i współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.