Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Paweł Daszczuk
 
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.3.5
JEL: K12, K22, K23

Artykuł dotyczy kognicji sądu rejestrowego w sprawach,
w których uczestnik postępowania złożył oświadczenie

o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia wo-
li z uwagi na to, że zostało ono złożone pod wpływem

błędu lub groźby. W tym kontekście istotne jest, czy sąd
jest uprawniony do badania skuteczności takiego

oświadczenia, w jakim zakresie może prowadzić postę-
powanie dowodowe, na kim ciąży ciężar wykazania jego

skuteczności oraz czy sąd rejestrowy może uzależniać
wpis od rozstrzygnięcia sprawy o ustalenie istnienia lub
nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

Słowa kluczowe: postępowanie rejestrowe; badanie materialne; oświadczenie woli; błąd; groźba