Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Paweł Podrecki
ORCID: 0000-0002-1865-3689
Dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN Profesor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii PAN i Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, PAN, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta w Max- Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht w Monachium oraz Uniwersytetów
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.2.2
JEL: K24

Problematyka wyczerpania praw autorskich była wielokrotnie bezpośrednio lub pośrednio przedmiotem orzecznictwa sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku ze zmianami, jakie zachodzą na rynkach cyfrowych, celem artykułu jest dokonanie oceny prawnej rozporządzalności kluczami cyfrowymi do gier komputerowych z uwzględnieniem w szczególności problematyki wyczerpania praw autorskich oraz rozważenie zagadnienia, czy wymaga ona zmiany podejścia. Artykuł porusza również kwestie prawne dotyczące regulacji antymonopolowych, geoblokowania i odpowiedzialności platform dystrybucji cyfrowej.

Słowa kluczowe: klucze cyfrowe; UsedSoft; gry komputerowe; gry wideo; wyczerpanie praw autorskich; platformy dystrybucji cyfrowej

Dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

Profesor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii PAN i Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”. Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, PAN, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta w Max- Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht w Monachium oraz Uniwersytetów w Berlinie i Wiedniu. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego. Adwokat, starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.