Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2024.2.2
JEL: K31, K29
Iwona Sierocka ORCID: 0000 0003 1659 1717 , e-mail: i.sierocka|uwb.edu.pl| |i.sierocka|uwb.edu.pl

Prawne konsekwencje śmierci przedsiębiorcy będącego pracodawcą w zakresie stosunków pracy

Śmierć przedsiębiorcy powoduje bardzo daleko idące następstwa dla istnienia stosunku pracy, włączając jego wygaśnięcie, o ile przedsiębiorstwo zmarłego przedsiębiorcy nie zostanie przejęte przez jego spadkobierców lub inne podmioty. W celu ułatwienia prowadzenia przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy w 2018 r. ustawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego nową instytucję – zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. W konsekwencji istotnym zmianom uległ również art. 631 Kodeksu pracy. Niniejszy artykuł przestawia pogłębioną analizę nowej regulacji i jej wpływu na kontynuowanie stosunków pracy po śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Tekst zawiera również próbę oceny nowej regulacji.

Słowa kluczowe: śmierć przedsiębiorcy; zarząd sukcesyjny; wygaśnięcie stosunku pracy; przedsiębiorstwo; spadkobiercy

Bibliografia

Aleksiejuk P., & Wojarska-Aleksiejuk K. (2019). Ustawa o zarządzie sukcesyjnym w kontekście sukcesji firm rodzinnych w Polsce. Nowy Przegląd Notarialny, (1). 50–51.

Baran, K. W. (red.). (2020). Kodeks pracy z komentarzem. Wolters Kluwer.

Bieluk, J. (2019). Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz. C.H. Beck.

Bieluk, J. (2017). Zarządca sukcesyjny – nowa instytucja w polskim prawie spadkowym. Białostockie Studia Prawnicze, (4).

Celiński, D. (2018). Czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Rejent, (10).

Etel, M. (2012). Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym. Wolters Kluwer.

Jaśkowski, K. (2023). W: K. Jaśkowski, & E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany. Lex/el.

Jaśniewicz, M. (2021). W: S. Babiarz (red.), Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz. Wolters Kluwer.

Kocowski, T. (2016). Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą akcesoryjną w społecznej gospodarce rynkowej a prawo własności. Przegląd Prawa i Administracji, (103).

Komierzyńska-Orlińska, E. (2019). W: M. Wierzbowski (red.), Konstytucja biznesu. Komentarz. Wolters Kluwer.

Kopystyński, K. (2019). Zarządca sukcesyjny jako przedsiębiorca. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (6). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2019.6.3

Kosikowski, C. (2010). Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. LexisNexis.

Kosowska, K. (2020). Status prawny w tym podatkowy, przedsiębiorstwa w spadku oraz zarządcy sukcesyjnego. Wybrane problemy. Przegląd Podatkowy, (8).

Kruszewski, A. (2019). W: A. Pietrzak (red.), Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Wolters Kluwer.

Lic, J., & Łuc, M. (2008). Definicje pojęć „działalność gospodarcza” i „przedsiębiorca” (potrzeba rewizji). Państwo i Prawo, (10).

Masternak, M. (2020). Egzekucja administracyjna wobec przedsiębiorstwa w spadku. Przegląd Ubezpieczeń Gospodarczych, (4).

Powałowski, A. (2014). Przedsiębiorstwo jako element bazowy działalności gospodarczej. Gdańskie Studia Prawnicze, (2).

Powałowski, A. (2015). Użyteczność publiczna a działalność gospodarcza. Gdańskie Studia Prawnicze, (2).

Powałowski, A. (2016). Wykonywanie działalności gospodarczej we własnym imieniu. Gdańskie Studia Prawnicze, (2).

Sieradzka, M. (2018). Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych, cz. 2. Monitor Prawniczy, (23).

Stelina, J. (2020). Stosunek pracy bez pracodawcy? Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (7). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.7.4

Szczurowski, T. (2018). Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (11).

Świerczyński, M, & Fuchs, D. (2021) Status prawny zarządcy sukcesyjnego W: J. Pazdan, & A. Bieranowski (red.), Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Wydawnictwo Naukowe UKSW.

Wrzecionek, R. (2020). Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku. Wolters Kluwer.

Zbucka, M. (2018). Skutki prawne śmierci pracodawcy. Wolters Kluwer.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę