Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Robert Zieliński
ORCID: 0000-0002-0100-1457
Adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego i Podatkowego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.10.4
JEL: K34, H71

Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i ocena poglądów judykatury sądowoadminstracyjnej dotycząca możliwości stosowania do opłaty dodatkowej pobieranej za parkowanie w strefie płatnego parkowania przepisów działu III Ordynacji podatkowej, w szczególności przepisów w zakresie przerwania biegu przedawnienia. Zagadnienie to jest przedmiotem licznych orzeczeń, w których można odnaleźć dwie konkurujące ze sobą linie orzecznicze.

Słowa kluczowe: przedawnienie; opłata dodatkowa za parkowanie; strefa płatnego parkowania; orzecznictwo sądów administracyjnych

Adiunkt w Zakładzie Prawa Finansowego i Podatkowego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.