Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.7.2
JEL: D10, G20, G50, L84, O33

Robo-doradztwo jako przykład fin-techu — problem regulacji i funkcjonowania

Usługa automatycznego doradztwa finansowego (robo- -doradztwa) należy do innowacji finansowych w obszarze obsługi klienta detalicznego i jest świadczona przez podmioty z segmentu technologii finansowych. Usługa ta dotyczy najczęściej doradztwa w zakresie inwestycji i polega na wykorzystaniu algorytmów i sztucznej inteligencji do zebrania informacji od klienta i zaproponowaniu rozwiązania odpowiadającego profilowi ryzyka klienta. Taki sposób obsługi zmniejsza koszty usług doradczych oraz minimalizuje lub całkowicie znosi minimalną kwotę inwestycji wymaganą przez doradcę. Ojczyzną robo-doradztwa są Stany Zjednoczone, gdzie jest największy rynek, ale robo-doradcy są obecni również w Europie. W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty związane z definicją, regulacjami, funkcjonowaniem, wielkością rynku na świecie i w Polsce wraz z ich prognozą do 2023 r. Z przedstawionej analizy wynika, że najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem w przyszłości jest model hybrydowy, w którym tradycyjny doradca finansowy odpowiadający za kształtowanie relacji z klientem wykorzystuje narzędzia robo-doradztwa do obsługi klienta. Wyzwaniem dla regulatora i nadzoru finansowego będzie wprowadzenie takich norm, które zapewnią bezpieczeństwo uczestników obrotu gospodarczego, a z drugiej strony nie będą zbyt restrykcyjne i hamujące rozwój tego innowacyjnego segmentu rynku usług finansowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: doradztwo finansowe; technologie finansowe; robo-advice

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Abraham, F., Schmukler, S. L., Tessada, J. (2019). Robo-Advisors: Investing through Machines. Research & Policy Briefs From the World Bank Chile Center and Malaysia Hub, 21, February.

Baker, T., Dellaert, B. G. C. (2018). Regulating Robo Advice Across the Financial Services Industry. Faculty Scholarship at Penn Law. 1740. https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/1740 (13.07.2019).

Ciukaj, R. (2019). Wpływ sektora FinTech na rozwój rynku bankowego — doświadczenia niemieckie. W: E. Miklaszewska (red.), Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym. Warszawa: Poltext.

Deloitte (2016). The expansion of Robo-Advisory in Wealth Management. Deloitte, 8.

Dziawgo, T. (2018). „Robo-advisory” redefiniuje doradztwo finansowe. W: Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie, Eseje członków Akademii EFC. Gdańsk: Akademia EFC.

European Banking Authority (2017). Discussion Paper on the EBA's approach to financial technology (FinTech), EBA/DP/2017/024 August. https://eba.europa.eu (1.03.2020).

European Securities and Markets Authority (2016), Wytyczne dotyczące oceny wiedzy i kompetencji. 22.03.2016, ESMA/2015/1886. https://www.esma.europa.eu (1.05.2020).

Fein, M. L. (2015). Robo-Advisors: A Closer Look. https://ssrn.com (5.03.2020). https://doi.org/10.2139/ssrn.2658701

Jajuga, K. (019). Czy fintechy zmienią oblicze rynku finansowego: szanse, możliwości, barier. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Milic-Czerniak, R. (2019). Rola fintechów w rozwoju innowacji finansowych. W: K. Marchewka-Bartkowiak (red.), Innowacje i nowe technologie w finansach. Studia BAS, 57(1). https://doi.org/10.31268/studiabas.2019.03

Rogowski, W. (2017). Świt wirtualnego doradztwa finansowego (robo-advisor). e-Mentor, (4). https://doi.org/10.15219/em71.1315

Sinha, A. (2016). White Paper: Increasing the Efficiency and Effectiveness of Financial Advice with Robo-Advisors. INFOSYS.

Ślązak, E. (2017). Systemy zautomatyzowanego doradztwa finansowego. https://viem.viennalife.pl (23.07.2019).

Ślązak, E. (2018). Algorytmy zautomatyzowanego doradztwa finansowego (robo-advisor). W: A. Gospodarowicz (red.), Bankowość elektroniczna. Warszawa: C.H. Beck.

Szpringer, W. (2017). Nowe technologie a sektor finansowy. Fintech jako szansa i zagrożenie. Warszawa: Poltext.

Tanda, A., Schena, C. M. (2019). FinTech Activities and Business Models: Analogies and Differences with the Traditional Financial Channels, Fin-Tech, BigTech and Banks. Digitalisation and Its Impact on Banking Business Models. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22426-4_2

Wachnicka, A. (2019). Usługi finansowe w dobie cyfryzacji — aspekty prawne a tendencje socjodemograficzne. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, (4). https://doi.org/10.33226/0137-5490.2019.4.2

Strony internetowe/Websites

www.cfapoland.org (5.03.2020)

www.knf.gov.pl (5.03.2020)

www.statista.com (5.03.2020)

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 7/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę