Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.9.3
JEL: K34
Michał Kania ORCID: 0000-0003-1562-541X , e-mail: michal.kania|us.edu.pl| |michal.kania|us.edu.pl

Rola zamówień publicznych w transformacji cyfrowej

Współczesne wyzwania stojące przed sektorem publicznym tak na poziomie krajowym, jak i unijnym obejmują kilka aspektów. W perspektywie długoterminowej wyzwania te dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z transformacją technologiczną oraz ekologiczną. Zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym obserwuje się wzmożone działania polegające na opracowaniu strategii, które mają pozwolić na jak najpełniejsze dostosowanie rozwoju gospodarki do wyzwań współczesności. Strategia nowej Komisji Europejskiej zakłada dwa filary transformacji gospodarczej: transformację środowiskową oraz cyfrową. Transformacja cyfrowa obejmuje działania czerpiące z czwartej rewolucji przemysłowej i koncentrujące się na wykorzystaniu internetu rzeczy, sieci 5G, technologii blockchain oraz koncepcji Smart City. Istotną rolę we wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań będą odgrywać zamówienia publiczne. Niosą one ze sobą potencjał implementacji transformacji cyfrowej ze względu na liczbę podmiotów zobowiązanych do stosowania adekwatnych regulacji prawnych oraz wysokość środków finansowych wydatkowych rocznie w ramach procedury udzielania zamówień publicznych. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r. zawiera rozwiązania umożliwiające sprostanie obecnym wyzwaniom technologicznym. Do osiągnięcia wskazanego celu konieczne jest jednak oparcie modelu zamówień publicznych na czterech filarach: (1) bazowaniu przez zamawiających na zasadzie efektywności, (2) poprawie komunikacji pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, (3) zwiększeniu konkurencji na rynku krajowych zamówień publicznych oraz (4) zwiększeniu wykorzystania rozwiązań technologicznych w ramach procedury udzielania i realizacji zamówień publicznych. Wskazane rozwiązania, w przypadku ich kompleksowego wykorzystania w praktyce, umożliwią rozwój krajowego sektora publicznego, tak w zakresie infrastruktury, jak i świadczonych w jej ramach usług.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: transformacja cyfrowa; zamówienia publiczne; czwarta rewolucja przemysłowa; internet rzeczy; inteligentne miasta

Bibliografia

Bibliografia/References

Andhov, M., Caranta, R., Wiesbrock, A. (2019). Cost and EU Public Procurement Law, Life-Cycle Costing for Sustainability. London: Routledge.

Carter, W. (2019). Defining the Technologies of the Fourth Industrial Revolution. W: A. Milner, E. Yayboke (red.), Beyond Technology: The Fourth Industrial Revolution in the Developing World. Washington, D. C.: Center for Strategic & International Studies, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/190520_Runde%20et%20al_FourthIndustrialRevolution_WEB.pdf (31.08.2021).

European Commission (2016). Buying Green! A Handbook on green public procurement. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf (31.08.2021).

Hillman, J. E. (2018). China's Belt and Road Is Full of Holes, Washington, D. C.: Center for Strategic & International Studies, https://csis-websiteprod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/180917_ChinasBelt_final.pdf (31.08.2021).

Hoornweg, D., Pope, K. (2014). Socioeconomic Pathways and Regional Distribution of the World's 101 Largest Cities. Toronto: Global Cities Institute, University of Toronto.

Klynge, C. (2019). Technology and the New World Order Risks and Opportunities W: A. Milner, E. Yayboke (red.), Beyond Technology: The Fourth Industrial Revolution in the Developing World. Washington, D. C.: Center for Strategic and International Studies, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/190520_Runde%20et%20al_FourthIndustrialRevolution_WEB.pdf (31.08.2021).

Lee, K. -F. (2018). AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order, New York: Mariner Books.

Lewis, J. A. (2019). How 5G Will Shape Innovation and Security. Washington, D. C.: Center for Strategic & International Studies, https://csis-websiteprod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/181206_Lewis_5GPrimer_WEB.pdf (31.08.2021).

Mazzucatto, M. (2013). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (Anthem Other Canon Economics). New York: Anthem Press.

Raymond, P. (2019). The Fourth Industrial Revolution and Infrastructure Implications and Impacts. W: A. Milner, E. Yayboke (red.), Beyond Technology: The Fourth Industrial Revolution in the Developing World. Washington, D. C.: Center for Strategic & International Studies, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/190520_Runde%20et%20al_FourthIndustrialRevolution_WEB.pdf (31.08.2021).

Runde, D. F., Spiro, D. S., Alexander, J. M., Lawrence, S. E., Ramanujam, S. R., Yayboke, E. K. (2019). Rebooting the Innovation Agenda. The Need for Resilient Institutions, Washington, D. C.: Centre for Strategic & International Studies.

Runde, D. F., Bandura, R., Hammond, M. (2019). A Demand-Driven Approach to Development, Washington, D. C.: Center for Strategic & International Studies, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/190515_BanduraHammondRunde_DemandDriven_WEB.pdf (31.08.2021).

Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution: What it Means, How to Respond. World Economic Forum, https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond (31.08.2021).

Suominen, K., Chatzky, A., Reinsch, W., Robison, J. (2019). Harnessing Blockchain for American Business and Prosperity. Washington, D. C.: Center for Strategic & International Studies, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/181101_Suominen_Blockchain_v3.pdf (31.08.2121).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę