Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Sławomir Niemierka

Mgr Sławomir Niemierka

Radca prawny, wieloletni dyrektor Biura Inspekcji Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego Narodowego Banku Polskiego, były członek zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie SA oraz dyrektor Grupy PZU, obecnie dyrektor zarządzający obszaru compliance i reasekuracji Grupy PZU.

 
DOI: 10.33226/0137-5490.2024.2.3
JEL: K23

Końcowe rozwiązania przyjęte w dyrektywie o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podmiotów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (Insurance Recovery and Resolution Directive – IRRD, Projekt IRRD) będą miały wpływ na strukturę instytucjonalną i prawną sektora ubezpieczeniowego oraz sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce. W tym kontekście zasadniczego znaczenia nabiera sposób, w jaki ostateczne zapisy dyrektywy IRRD zostaną implementowane do polskiego porządku prawnego. W artykule zostały przedstawione instrumenty restrukturyzacyjne uporządkowanej likwidacji, procedury dotyczące wycen majątku podmiotów restrukturyzowanych, stosunki z państwami trzecimi oraz ich analiza pod kątem wdrożenia do polskiego sektora ubezpieczeniowego.

Słowa kluczowe: restrukturyzacja; uporządkowana likwidacja; plan naprawy; wycena; zarządca nadzwyczajny
DOI: 10.33226/0137-5490.2023.11.1
JEL: K23

Na poziomie Unii Europejskiej (EU) na ukończeniu są prace legislacyjne nad uchwaleniem dyrektywy o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podmiotów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (Insurance Recovery and Resolution Directive – IRRD). Rozwiązania przyjęte w tej dyrektywie będą miały wpływ na strukturę instytucjonalną i prawną polskiego sektora ubezpieczeniowego oraz sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce. W tym kontekście zasadniczego znaczenia nabiera, jakie rozwiązania zostały przygotowane przez Komisję Europejską w projekcie dyrektywy IRRD. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych obszarów tego projektu wraz z ich analizą.

Słowa kluczowe: trilogi; organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji; restrukturyzacja; uporządkowana likwidacja; plan naprawy
DOI: 10.33226/0137-5490.2022.11.1
JEL: K23

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kluczowych obowiązków podmiotów wchodzących w skład konglomeratu finansowego oraz potencjalnych problemów podmiotu wiodącego, które mogą się pojawiać w związku z udziałem w realizowaniu nadzoru uzupełniającego. Ponadto w artykule przedstawiono postulaty zmian w ustawie o nadzorze uzupełniającym, które mogłyby wzmocnić osiągnięcie celu, jakim jest ochrona stabilności podmiotów finansowych wchodzących w skład konglomeratu finansowego.

Słowa kluczowe: konglomerat finansowy; grupa kapitałowa; nadzór uzupełniający; koordynator; podmiot wiodący