Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Prof. dr hab. Tomasz Sójka
ORCID: 0000-0001-7555-6829
Prof. dr hab. Tomasz Sójka Autor jest profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.4.4
JEL: K22

Celem niniejszego artykułu jest analiza podstawowych problemów prawnych związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy prowadzonego w formie rozproszonej, zdecentralizowanej bazy danych, w szczególności wykorzystującej technologię blockchain. Porusza więc on także problematykę formy akcji spółek niepublicznych i modelu ich dematerializacji; rejestru akcjonariuszy oraz obowiązków podmiotu prowadzącego ten rejestr. W niniejszym opracowaniu prezentuję tezę, że regulacje dotyczące rejestru akcjonariuszy prowadzonego w formie rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych należy interpretować świetle przepisów kształtujących ogólną funkcję rejestru akcjonariuszy jako podstawowego mechanizmu służącemu wykonywaniu prawa akcjonariuszy i obrotu nimi. Dlatego też konstrukcja takiego rejestru akcjonariuszy musi zapewniać nie tylko integralność zawartych tam danych, ale przede wszystkim prawidłowość stosunków korporacyjnych w spółce.

Słowa kluczowe: niepubliczna spółka akcyjna; prosta spółka akcyjna; reforma Kodeksu spółek handlowych; obrót akcjami; dematerializacja; blockchain

Prof. dr hab. Tomasz Sójka

Autor jest profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.