Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.4.4
JEL: K22
Tomasz Sójka ORCID: 0000-0001-7555-6829 , e-mail: tsojka|amu.edu.pl| |tsojka|amu.edu.pl

Rejestr akcjonariuszy w postaci rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych

Celem niniejszego artykułu jest analiza podstawowych problemów prawnych związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy prowadzonego w formie rozproszonej, zdecentralizowanej bazy danych, w szczególności wykorzystującej technologię blockchain. Porusza więc on także problematykę formy akcji spółek niepublicznych i modelu ich dematerializacji; rejestru akcjonariuszy oraz obowiązków podmiotu prowadzącego ten rejestr. W niniejszym opracowaniu prezentuję tezę, że regulacje dotyczące rejestru akcjonariuszy prowadzonego w formie rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych należy interpretować świetle przepisów kształtujących ogólną funkcję rejestru akcjonariuszy jako podstawowego mechanizmu służącemu wykonywaniu prawa akcjonariuszy i obrotu nimi. Dlatego też konstrukcja takiego rejestru akcjonariuszy musi zapewniać nie tylko integralność zawartych tam danych, ale przede wszystkim prawidłowość stosunków korporacyjnych w spółce.

Słowa kluczowe: niepubliczna spółka akcyjna; prosta spółka akcyjna; reforma Kodeksu spółek handlowych; obrót akcjami; dematerializacja; blockchain

Bibliografia

Bibliografia/References

Bacon, J., Michels, J. D., Millard, Ch., Singh, J. (2018). Blockchain demystified: a technical and legal introduction to distributed and centralized ledgers. Richmond Journal of Law & Technology, XXV(1).

Bronowska, M., Matraszek, J. (2020). Blockchain a rejestr akcjonariuszy. Przegląd Prawa Handlowego, (4).

Chłopecki, A. (2006). W: A. Szumański, System Prawa Prywatnego. Tom. 19. Prawo papierów wartościowych. Warszawa: C.H. Beck.

Dixon, C. (2016). What's next in computing? Medium.com, 21.02.2016 https://medium.com/software-is-eating-the-world/what-s-next-in-computing-e54b870b80cc, s. 1 (31.12.2020).

Godlewski, M. (2019). Nabycie akcji od nieuprawnionego. niepublikowana praca doktorska obroniona na Wydziale Prawa i Administracji UAM w 2019 r.

Jastrzębski, J. (2009). Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji. Warszawa: Wolters Kluwer.

Massessi, D. (2018). Public vs private blockchain in a nutshell, Medium.com, 12.12.2018, https://medium.com/coinmonks/public-vs-private-blockchain-in-a-nutshell-c9fe284fa39f (31.12.2020).

Michalski, M. (2001). Pojęcie „dokumentu akcji” a pojęcie „akcji” w Kodeksie spółek handlowych. Prawo Papierów Wartościowych, (8).

Michalski, M. (2013). W: M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda (red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Piech, K. (red.) (2016). Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut, s. 4 i n., https://www.gov.pl/documents/31305/0/leksykon_pojec_na_temat_technologii_blockchain_i_kryptowalut.pdf/77392774-1180-79ab-4dd5-089ffab37602 (21.12.2020).

Opalski, A. (2016). W: A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom IIIA. Warszawa: C.H. Beck.

Popiołek, W. (2010). Akcja. Prawo podmiotowe. Warszawa: C.H. Beck.

Popiołek, W. (2019). W: A. Szumański (red), System prawa handlowego. Tom 2B. Warszawa: C.H. Beck.

Sójka, T. (2001). Charakter prawny świadectw użytkowych. Prawo Papierów Wartościowych, (10).

Sójka, T. (2020a). Dematerializacja akcji niepublicznej spółki akcyjnej. Monitor Prawniczy, (13).

Sójka, T. (2020b). Obrót akcjami prostej spółki akcyjnej. Przegląd Prawa Handlowego, (1).

Szabo, N. (1997). The idea of smart contracts, http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/idea.html (31.12.2020).

Szostek, D. (2018). Blockchain a prawo. Warszawa: C.H. Beck.

Swezey, M. (2017). What is a Smart Contract?, 13.06.2017, https://medium.com/pactum/what-is-a-smart-contract-10312f4aa7de (31.12.2020).

Szumański, A., Chłopecki, A. i in. (2006). W: A. Szumański (red.), System Prawa Prywatnego. T. 19, Prawo papierów wartościowych. Warszawa: C.H. Beck.

Van der Elst, Ch., Lafarre, A. (2018). Blockchain and smart contracting for the shareholder community, Law Working Papier N. 412/2018, www.Ecgi.org/wp, s. 4 i n. (31.12.2020). https://doi.org/10.2139/ssrn.3219146

Zoll, F. (2004). Klauzule dokumentowe. Prawo dokumentów dłużnych ze szczególnym uwzględnieniem papierów wartościowych. Warszawa: C.H. Beck.

Zwolińska-Doboszyńska, A. (2020). Przymusowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy w świetle ostatnich zmian legislacyjnych. Przegląd Prawa Handlowego, (3).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę