Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Tomasz Szanciło
ORCID: 0000-0001-6015-6769
Profesor KPSW w Bydgoszczy, sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, autor kilkudziesięciu publikacji z prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa przewozowego i gospodarczego, w tym komentarza do prawa przewozowego i redaktor komentarza do kodeksu postępowania cywilnego.
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.6.4

Odsetki od kosztów procesu stanowią nową regulację w polskiej procedurze cywilnej. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie, chociaż zmierzające w dobrym kierunku, budzi wątpliwości zarówno natury teoretycznej, jak i praktycznej. Podstawowym problemem jest ustalenie, czy omawiane odsetki należy umieszczać w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, jako część kosztów procesu, czy też są przyznawane w jakiejś inne formie. Odpowiedź na to pytanie implikuje kolejne problemy, szczególnie związane z zaskarżalnością takiego rozstrzygnięcia. Analiza przepisów pozwala na wyciągnięcie wniosku, że odsetki stanowią część kosztów procesu, ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Słowa kluczowe: odsetki; koszty procesu; wydatki; zażalenie

Profesor KPSW w Bydgoszczy, sędzia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, autor kilkudziesięciu publikacji z prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa przewozowego i gospodarczego, w tym komentarza do prawa przewozowego i redaktor komentarza do kodeksu postępowania cywilnego.