Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zakład usługowy w międzynarodowym prawie podatkowym

Przedmiotem analizy dokonanej w artykule jest instytucja zakładu, występująca na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego. Celem artykułu jest natomiast przedstawienie wersji zakładu usługowego, opracowanych przez OECD i ONZ, a także analiza relacji występujących pomiędzy zakładem wskazanego typu a pozostałymi typami. Pomimo ogólnych podobieństw wzorce zakładu usługowego opracowane przez dwie największe międzynarodowe organizacje gospodarcze nie są bowiem tożsame. Jeżeli natomiast chodzi o ich moc prawną, to jest ona identyczna z pozostałymi typami zakładu, gdy zostanie wprowadzona do treści konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zakład usługowy jest przy tym samodzielny i niezależny od pozostałych typów zakładu. Do jego zastosowania przez organy podatkowe nie jest więc konieczne odwoływanie się do innych norm. Zakład usługowy może być jednak użyty dopiero w przypadku braku możliwości zastosowania w określonym stanie faktycznym przepisów o zakładzie odmiennego typu. Rozpatrując zakład usługowy z tej perspektywy, należy stwierdzić, że ma on pomocnicze znaczenie w ramach międzynarodowego prawa podatkowego.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: międzynarodowe prawo podatkowe; zakład; usługi; Konwencja Modelowa OECD; Konwencja Modelowa ONZ.

Bibliografia

 

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Arnold, B. J. (2010). The Taxation of Income from Services under Tax Treaties: Cleaning Up the Mess — Expanded Version. Bulletin for International Taxation, (2).

Juchniewicz, E. (2016). Teoretyczne i praktyczne ujęcie międzynarodowego opodatkowania dochodu z handlu elektronicznego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Klincewicz, K. (2007). Indyjski model offshoringu. Wnioski dla Polski. W: A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kukulski, Z. (2015). Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Lipniewicz, R. (2017). Podatkowy zakład zagraniczny. Warszawa: Wolters Kluwer.

Łunarski, O. (2010). Stały zakład. W: B. Brzeziński (red.), Model konwencji OECD. Komentarz. Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego.

Nikitman, J. (2014). More on Services PEs-What Is a Connected Project? Canadian Tax Journal, 62(2).

OECD (2006). The Tax Treaty Treatment Of Services: Proposed Commentary Changes, Paris.

OECD (2015a). Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 — 2015 Final Report. Paris.

OECD (2015b). Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 — 2015 Final Report. Paris.

OECD (2017). Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017. Paris.

ONZ (2017). United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries. New York.

Pijl, H. (2008). The OECD Services Permanent Establishment Alternative. European Taxation, 48(9).

Reid, M. (2010). The New Services PE Provision of the Canada-US Tax Treaty. Canadian Tax Journal, 58(4).

Schaffner, J. (2013). How fixed is Permanent Establishment? Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

Schmitd, P. H., Kjarsgaard, L. F. (2018). Allocation of the Right to Tax Income from Digital Intermediary Platforms — Challenges and Possibilities for Taxation in the Jurisdiction of the User. Nordic Journal of Commercial Law, (1). https://doi.org/10.5278/ojs.njcl.v0i1.2488

Wijnen, W., de Goede, J. (2014). The UN Model in Practicse 1997–2013. Bulletin for International Taxation, (3).

Williams, R. L. (2014). Fundamentals of Permanent Establishment. Hague: Wolters Kluwer Law & Business.

Woźniak, T. (2016). Specyfika zakładu w rosyjskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. W: J. Turułkowski (red.), Między bezpieczeństwem, prawem a biznesem — nowy wymiar polityki na obszarze poradzieckim. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

 

Źródła internetowe/Internet sources

Stanowisko BIAC z 20.01.2007 r. http://www.oecd.org/ctp/treaties/39918710.pdf (30.11.2021).

Stanowisko H. Pijla z 9.03.2007 r. http://www.oecd.org/ctp/treaties/39918780.pdf (02.06.2021).

Stanowisko Software Coalition z 15.01.2007 r. http://www.oecd.org/ctp/treaties/39918844.pdf (30.11.2021).

 

Orzeczenia i interpretacje/Judgments and interpretations

Interpretacja Authority for Advance Rulings, TS-626-AAR-2017, https://www.nangia.com/wp-content/uploads/2018/01/Nangia-Co-LLP-Tax-and--Regulatory-Newsletter-Jan-01-31-2018.pdf (01.06.2021).

Wyrok Canadian Federal Court of Appeal, The Queen vs William A. Dudney z 24.02.2000 r., sygn. DTC 6169.

Wyrok WSA w Poznaniu z 20.03.2019 r., sygn. I SA/Po 1046/18.

 

Umowy międzynarodowe/International agreements

Japońsko-chilijska umowa z 21.01.2016 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz przeciwdziałaniu unikaniu i uchylaniu się od opodatkowania.

Polsko-egipska umowa z 24.06.1996 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków do dochodu i majątku.

Polsko-filipińska umowa z 9.09.1992 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Polsko-kirgiska umowa z 19.11.1998 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków do dochodu i majątku.

Polsko-norweska konwencja z 9.09.2009 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę