Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.11.7
JEL: K31

Ex lege expiration of employment relationship in the conditions of reorganization of an employer from the public administration sector — the latest case law

Reorganization in the public sector has long been accompanied by the institution of the ex lege expiration of labour relations of its employees. It was the subject of analyzes not only of the doctrine of labour law, but also of judicial decisions, including the jurisprudence of the Polish Constitutional Tribunal. Recently, the legislator uses this institution particularly often. At the same time, it is accompanied by such a way of using it in practice, which raises doubts from the point of view of maintaining standards in force in labor law with regard to the durability of the employment relationship and the prohibition of arbitrary selection of employees for dismissal. This study is devoted to the case law of the Polish Supreme Court dedicated to this issue.

Keywords: : expiry of the employment relationship ex lege; employment in public administration; termination of employment contracts for reasons not related to employees

References

Bibliografia/References

Baran, K. W. (2018). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Dral, A. (2017). W: G. Goździewicz (red.), System prawa pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna. Warszawa.

Kuraś, J. (2018). RPO interweniuje w sprawie wygaśnięcia stosunków pracy urzędników. Rzeczpospolita (z 26 lutego 2018 r.).

Płażek, S. (2019). Wygaśnięcie stosunków pracy z mocy prawa w administracji publicznej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2). https://doi. org/10.33226/0032-6186.2019.2.5

Szewczyk, H. (2018). Podstawowe problemy reformy zatrudnienia korpusu służby cywilnej Krajowej Administracji Skarbowej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4).

Świątkowski, A. (2018). Pozakodeksowe przypadki wygaśnięcia stosunku pracy. Palestra, (3).

Zieliński, T. (1986). Prawo pracy. Zarys systemu. cz. II. Warszawa–Kraków.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
As file to download
14.00
Subscription
165.00 €
124.00
get subscription