Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.11.7
JEL: K31

Wygaśnięcie stosunku pracy ex lege w warunkach reorganizacji pracodawcy z sektora administracji publicznej — najnowsze orzecznictwo

Reorganizacjom w sektorze publicznym od dawna towarzyszyła instytucja wygaśnięcia z mocy prawa stosunków pracy pracowników w nim zatrudnionych. Stanowiła ona przy tym przedmiot analiz nie tylko doktryny prawa pracy, ale także orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Ostatnimi czasy ustawodawca sięga do tej instytucji szczególnie często. Zarazem towarzyszy temu taki sposób wykorzystania jej w praktyce, który budzi wątpliwości z punktu widzenia zachowania standardów obowiązujących w prawie pracy w odniesieniu do trwałości stosunku pracy i zakazu arbitralnego doboru pracowników do zwolnienia. Niniejsze opracowanie jest poświęcone orzecznictwu Sądu Najwyższego dedykowanemu tej problematyce.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: wygaśnięcie stosunku pracy ex lege; zatrudnienie w administracji publicznej; zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników

Bibliografia

Bibliografia/References

Baran, K. W. (2018). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Dral, A. (2017). W: G. Goździewicz (red.), System prawa pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna. Warszawa.

Kuraś, J. (2018). RPO interweniuje w sprawie wygaśnięcia stosunków pracy urzędników. Rzeczpospolita (z 26 lutego 2018 r.).

Płażek, S. (2019). Wygaśnięcie stosunków pracy z mocy prawa w administracji publicznej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2). https://doi. org/10.33226/0032-6186.2019.2.5

Szewczyk, H. (2018). Podstawowe problemy reformy zatrudnienia korpusu służby cywilnej Krajowej Administracji Skarbowej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4).

Świątkowski, A. (2018). Pozakodeksowe przypadki wygaśnięcia stosunku pracy. Palestra, (3).

Zieliński, T. (1986). Prawo pracy. Zarys systemu. cz. II. Warszawa–Kraków.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę