Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.9.6
JEL: K39
Daniel Eryk Lach ORCID: 0000-0001-6223-5356 , e-mail: lach|amu.edu.pl| |lach|amu.edu.pl

Few remarks on constructing a system to cover the risk of long-term care in Poland

The subject of this study is to present selected issues concerning the constructing of the service system covering the risk of the need of long-term care. Author discusses the questions of: defining the risk of the need of long-term care seen in the context of demographic situation, scope and character of the system services and as well as its organization and financing.

Download article
Keywords: risk of the need of long-term care; dependency; long-term care system

References

References/Bibliografia

Augustyn, M. (Ed.). (2010). Opieka długoterminowa w Polsce. Opis, diagnoza, rekomendacje. Warszawa.

Bakalarczyk, R. (2013). Ryzyko niesamodzielności jako przesłanka zabezpieczenia społecznego osoby niesamodzielnej i jej opiekuna. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, (11).

Bakalarczyk, R. (2016). Wybrane problemy zabezpieczenia społecznego osób opiekujących się niesamodzielnymi bliskimi — wyzwania dla Sejmu VIII kadencji. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, (3).

Bakalarczyk, R. (2017). Deficyt bezpieczeństwa emerytalnego opiekunów osób niesamodzielnych jako skutek dezaktywizującego zawodowo systemu opieki w Polsce. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, (4).

Becker, U. (2013). Pflege in einer älter werdenden Gesellschaft - Anmerkungen zur Weiterentwicklung der Pflegeversicherung angesichts demographischer Veränderungen. Die Sozialgerichtsbarkeit, (3). https://doi.org/10.37307/j.1864-8029.2013.03.04

Becker, U., & Reinhard, H.-J. (Eds.). (2018). Long-Term Care in Europe. A juridicial approach. Springer International Publishing AG. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70081-6

Colombo, F., Llena-Nozal, A., Mercier, J., & Tjadens, F. (2011). Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care. OECD. https://doi.org/10.1787/9789264097759-en

Dijkhoff, T. (2018). Long-Term Care in the Netherlands. In U. Becker, & H.-J. Reinhard (Eds.), Long-Term Care in Europe. A juridicial approach (pages 309-352). Springer International Publishing AG. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70081-6_8

Evers, A. (1995). Die Pflegeversicherung. Ein mixtum compositum im Prozess der politischen Umsetzung. Sozialer Fortschritt. (2).

Gansweid, B., Wingenfeld, K., & Büscher, A. (2010). Definition der Pflegebedürftigkeit. Sozialer Fortschritt, (2).

GUS. (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognozaludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html (access: 13 August 2020).

Hajen, L., & König, N. (2011). Pflegeversicherung und Kapitaldeckung. Zeitschrift für die sozialrechtliche. Praxis, (7).

Iwański, R. (2016). Opieka długoterminowa nad osobami starszymi. Warszawa.

Jończyk, J. (2009). Zagadnienia trwałej opieki pielęgnacyjnej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6).

Jorens, Y., & Spiegel, B. (Eds.). (2011). Coordination of Long-term Care Benefits — current situation and future prospects. Think Tank Report 2011.

Krzyżowski, Ł. (2012). Zobowiązania rodzinne i dynamika wykluczenia w transnarodowej przestrzeni społecznej. Polacy w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 143(1).

Lach, D. E. (2009). Powiernicza technika realizacji zabezpieczenia społecznego (na przykładzie ubezpieczenia zdrowotnego). Państwo i Prawo, (3).

Lach, D. E. (2018a). Niesamodzielność jako ryzyko socjalne. Poznań.

Lach, D. E. (2018b). Zabezpieczenie społeczne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych. Rozwiązania polskie na tle wybranych systemów zagranicznych. Forum Prawnicze, 49(5).

Lach, D. E. (2019a). Problematik der sozialen Absicherung der informellen Pflegepersonen: polnische Lösungen in europäischer Perspektive. Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht (ZIAS) Heft 1, 33. Jahrgang.

Lach, D. E. (2019b). Organizacja i finansowanie świadczeń opieki długoterminowej w wybranych krajach UE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1). https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.1.11

Landenberger, M. (1994). Pflegeversicherung als Vorbote eines anderen Sozialstaates. Zeitschrift für Sozialreform, (5).

Mossakowska, M., Więcek, A., & Błędowski, P. (Eds.) (2012). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w Polsce. Poznań.

Naegele, G. (1984). Zum aktuellen Diskussionstand der Kostenneuordnug bei Pfegebedürftigkeit. Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit, (10).

Pfeil, W. (2018). Benefit Structures for Persons Dependent on Long-Term Care in Austria. In U. Becker, & H.-J. Reinhard (Eds.), Long-Term Care in Europe. A juridicial approach. Springer International Publishing AG. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70081-6_2

Przybyłowicz, A. (2017). Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Republice Federalnej Niemiec. Warszawa.

Reinhard, H.-J. (2018). Comparision. In U. Becker, & H.-J. Reinhard (Eds.), Long-Term Care in Europe. A juridicial approach. Springer International Publishing AG.

Rothgang, H. (2004). Reformoptionen zur Finanzierung der Pflegesicherung. Darstellung und Bewertung. Zeitschrift für Sozialreform, (6).

Rothgang, H. (1996). Vom Bedarfs- zum Budgetprinzip? Die Einführung der Pflegeversicherung und ihre Rückwirkung auf die Gesetzliche Krankenversicherung. In L. Clausen (Ed.), Gesellschaften im Umbruch (pages 930–946). Frankfurt/New York.

Rothgang, H. (2016). Die Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs — die erste große Pflegeversicherungsreform. Sozialrecht Aktuell. Sonderheft. https://doi.org/10.1055/s-0036-1586653

Schulin, B. (1994). Die soziale Pflegeversicherung des SGB XI - Grundstrukturen und Probleme. Neue Zeitschrift für Sozialrecht, (10).

Schulte, B. (2013). New social risks: Introduction. In U. Becker, F. Pennings, & T. Dijkhoff (Eds.), International standard-setting and innovations in social security. Wolters Kluwer.

Schütze, B. (2016). 20 Jahre soziale und private Pflegeversicherung. Sozialrecht Aktuell, Sonderheft.

Skuban, R. (2004). Pflegesicherung in Europa. Sozialpolitik im Binnenmarkt. Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-80470-9

Stöckl, E. (2011). Die Reform der österreichischen Pflegesicherung. Europäische Pflegesicherungsmodelle im Vergleich. Wien.

Szweda-Lewandowska, Z. (2014). Modele opieki nad osobami niesamodzielnymi. Studia Ekonomiczne, (179).

Trawkowska, D., Frąckowiak-Sochańska, M., Czub, K., Szpyrka, S., & Zaręba, M. (2017). System wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Poznań.

Udsching, P., & Schütze, B. (2018). SGB XI. Soziale Pflegeversicherung. Kommentar. München.

Wallner, S. (2007). Eine Zukunft der Pflege und Betreuung in Österreich - Bausteine einer kleinen sozialpolitischen Realutopie. In W.J. Pfeil (Ed.),

Zukunft der Pflege und Betreuung in Österreich. Wien.

Article price
4.00
Labour and Social Security Journal 9/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
161.00 €
121.00
get subscription