Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Courier shipments as a method of effective material supply in a territorial logistics support system

As part of the ongoing transformation of military logistics, since 2010, the material security of military units and institutions is carried out within the territorial logistic support system. One of the functions of material support is the provision of supplies. The aim of this article is to indicate the possibility of using courier shipments for material supply in the territorial logistic support system. The main research problem is expressed in the question: Does the material supply of Military Units by Military Economic Branches meet the requirements of the optimal selection of resources from the point of view of the possibility of using courier services? The article contains the results of own research (surveying) and the authors' experience in supplying military units.

Download article
Keywords: army; territorial logistic support system; material supply; economic efficiency; courier services

References

Bibliografia/References

Jałowiec, T. (2017). Efektywność logistyczna w Siłach Zbrojnych. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Jałowiec, T. (red.) (2019). System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej — Raport 2019. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

MON, IWSZ (2013). Zabezpieczenie materiałowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady funkcjonowania (DD/4.21). Bydgoszcz: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Nagrabski, D. (2019). Proces zaopatrywania w techniczne środki materiałowe realizowany przez Siły Zbrojne RP. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5). https://doi.org/10.33226/1231-2037.2019.5.33

NIK (2012). Protokół z kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Obrony Narodowej nr P-12-083. (2012). „Organizacja i funkcjonowanie systemu zaopatrywania jednostek wojskowych”. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.

Pawlisiak, M. (2016). System logistyczny determinantem bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.

Rozkaz nr 838/Log/P4 Szefa Sztabu Generalnego WP z 1 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia podziału kompetencji i zadań pomiędzy Wojskowymi Oddziałami Gospodarczymi i jednostkami wojskowymi funkcjonującymi w terytorialnym systemie zabezpieczenia jednostek wojskowych w garnizonach Sił Zbrojnych RP opartym na Wojskowych Oddziałach Gospodarczych.

Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

Zadorożny, K. (2016). Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription