Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Development of e-commerce in Poland and its impact on logistics (part 1)

Trade in Poland has been changing dynamically for many years. This state of affairs was largely influenced by the increasing access to the Internet, and hence the emergence of new opportunities for concluding commercial transactions without direct contact between the seller and the customer. Facilitations related to selling and buying are not the only advantages of the increasingly important e-commerce. Along with the increasing number of transactions, the dynamic development is noted in logistics, without which no type of trade could exist. It is about both the transport of goods and the flow of information that, thanks to the use of the Internet, quickly reach the customer from the seller. The aim of the article is to present the development of e-commerce in 2010–2019 resulting from the possibilities of using the Internet. The main research problem of the article is an attempt to answer the question: "Does the development of e-commerce affect modern logistics?".

Download article
Keywords: e-commerce; online store; logistics; logistic customer service; courier services

References

Bibliografia/References

Chaffey, D. (2016). Digital Business i E-commerce Management. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Feldy, M. (2012). Sklepy internetowe. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gregor, B., Stawiszyński, M. (2002). e-Commerce. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Jaciow, M. (2013). Polskie sklepy internetowe na rynku europejskim. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 136, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/8_M.Jaciow_Polskie_sklepy_internetowe....pdf (03.08.2020).

Koźlak, A. (2009). Transport w logistyce a logistyka w transporcie. Logistyka (2).

Krzyżak-Szymańska, E., Pokolenie digital natives i nałogowe używanie technologii cyfrowych, http://mf-arch.mf.gov.pl/documents/764034/3143156/19.+Pokolenie+digital+natives+i+na%C5%82ogowe+u%C5%BCywanie+technologii+cyfrowych.pdf (12.08.2020).

Pluta-Zaremba, A. (2017). Rozwój usług logistycznych implikowany dynamicznym wzrostem rynku e-commerce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 321.

Plutecki, Ł., Suma, S., Bartnik K. (2016). Konwersja w e-commerce. Warszawa: SELF-PUBLISHER.

Skorupska, J. (2017). E-commerce. Strategia — Zarządzanie — Finanse. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Smużniak, M. (2016). Charakterystyka strategii logistycznych w e-handlu zastosowanych przez sklepy internetowe z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W: R. Knosala (red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. https://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2016/T1/t1_1022.pdf (10.08.2020).

Szpringer, W. (2005). Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Warszawa: Difin.

Wesołowski, S. (2003). Stan i perspektywy outsourcingu. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4).

Wiśniewski, K. (2017). Wpływ e-commerce na zarządzanie łańcuchem dostaw. Przegląd Nauk Ekonomicznych, (26).

 

Strony internetowe/Websites

E-commerce ma 7% udziału w rynku detalicznym w Polsce, https://www.dlahandlu.pl/e-commerce/wiadomosci/e-commerce-ma-7-procudzialu-w-rynku-detalicznym-w-polsce,79166.html (10.08.2020).

E-commerce w Polsce 2019. Gemius dla e-commerce Polska, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/raport-e-commerce.html (15.08.2020).

E-handel zmienia logistykę, https://www.pb.pl/e-handel-zmienia-logistyke-939801 (18.08.2020).

Efekt ROPO — co to takiego? I jakie znaczenie ma dla branży modowej? https://ehandel.com.pl/efekt-ropo-co-to-takiego-i-jakie-znaczeniema-dla-branzy-modowej,366 (12.08.2020).

Efekt ROPO i odwrócone ROPO w polskim handlu internetowym, https://mensis.pl/efekt-ropo-odwroconego-ropo-polskim-handlu-internetowym (15.08.2020).

Historia e-commerce w Polsce, https://ehandel.com.pl/historia-e-commerce-w-polsce,1464 (04.08.2020).

https://www.bisnode.pl/wiedza/newsy-artykuly/wzrost-liczby-sklepow-internetowych-w-polsce-w-pierwszym-polroczu-2019-r. (10.08.2020).

Polski Internet 2008/2009. Raport Gemius, https://pliki.gemius.pl/Raporty/2009/02_2009_Polski_internet_2008_2009.pdf (03.08.2020).

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
159.00 €
120.00
get subscription