Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rozwój e-commerce w Polsce i jego wpływ na logistykę (cz. 1)

Handel w Polsce od wielu lat podlega dynamicznym zmianom. Duży wpływ na taki stan rzeczy miał ima coraz większy dostęp do Internetu, a co za tym idzie, pojawienie się nowych możliwości dotyczących zawierania transakcji handlowych z pominięciem bezpośredniego kontaktu sprzedającego i klienta. Ułatwienia związane ze sprzedażą i kupnem to nie jedyne zalety odgrywającego coraz większą rolę e-handlu (e-commerce). Wraz ze zwiększającą się liczbą transakcji dynamiczny rozwój notuje logistyka, bez której żaden rodzaj handlu nie mógłby istnieć. Mowa jest tu zarówno o transporcie dóbr, jak i przepływie informacji, które dzięki wykorzystaniu Internetu błyskawicznie docierają od sprzedawcy do klienta. Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju e-commerce w latach 2010–2019 wynikającego z możliwości związanych z wykorzystaniem Internetu. Głównym problemem badawczym artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: „Czy rozwój e-commerce ma wpływ na współczesną logistykę?”.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: e-commerce; sklep internetowy; logistyka; logistyczna obsługa klienta; przesyłki kurierskie

Bibliografia

Bibliografia/References

Chaffey, D. (2016). Digital Business i E-commerce Management. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Feldy, M. (2012). Sklepy internetowe. Warszawa: Wolters Kluwer.

Gregor, B., Stawiszyński, M. (2002). e-Commerce. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Jaciow, M. (2013). Polskie sklepy internetowe na rynku europejskim. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 136, https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/8_M.Jaciow_Polskie_sklepy_internetowe....pdf (03.08.2020).

Koźlak, A. (2009). Transport w logistyce a logistyka w transporcie. Logistyka (2).

Krzyżak-Szymańska, E., Pokolenie digital natives i nałogowe używanie technologii cyfrowych, http://mf-arch.mf.gov.pl/documents/764034/3143156/19.+Pokolenie+digital+natives+i+na%C5%82ogowe+u%C5%BCywanie+technologii+cyfrowych.pdf (12.08.2020).

Pluta-Zaremba, A. (2017). Rozwój usług logistycznych implikowany dynamicznym wzrostem rynku e-commerce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 321.

Plutecki, Ł., Suma, S., Bartnik K. (2016). Konwersja w e-commerce. Warszawa: SELF-PUBLISHER.

Skorupska, J. (2017). E-commerce. Strategia — Zarządzanie — Finanse. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Smużniak, M. (2016). Charakterystyka strategii logistycznych w e-handlu zastosowanych przez sklepy internetowe z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W: R. Knosala (red.) Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. https://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2016/T1/t1_1022.pdf (10.08.2020).

Szpringer, W. (2005). Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Warszawa: Difin.

Wesołowski, S. (2003). Stan i perspektywy outsourcingu. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4).

Wiśniewski, K. (2017). Wpływ e-commerce na zarządzanie łańcuchem dostaw. Przegląd Nauk Ekonomicznych, (26).

 

Strony internetowe/Websites

E-commerce ma 7% udziału w rynku detalicznym w Polsce, https://www.dlahandlu.pl/e-commerce/wiadomosci/e-commerce-ma-7-procudzialu-w-rynku-detalicznym-w-polsce,79166.html (10.08.2020).

E-commerce w Polsce 2019. Gemius dla e-commerce Polska, https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/raport-e-commerce.html (15.08.2020).

E-handel zmienia logistykę, https://www.pb.pl/e-handel-zmienia-logistyke-939801 (18.08.2020).

Efekt ROPO — co to takiego? I jakie znaczenie ma dla branży modowej? https://ehandel.com.pl/efekt-ropo-co-to-takiego-i-jakie-znaczeniema-dla-branzy-modowej,366 (12.08.2020).

Efekt ROPO i odwrócone ROPO w polskim handlu internetowym, https://mensis.pl/efekt-ropo-odwroconego-ropo-polskim-handlu-internetowym (15.08.2020).

Historia e-commerce w Polsce, https://ehandel.com.pl/historia-e-commerce-w-polsce,1464 (04.08.2020).

https://www.bisnode.pl/wiedza/newsy-artykuly/wzrost-liczby-sklepow-internetowych-w-polsce-w-pierwszym-polroczu-2019-r. (10.08.2020).

Polski Internet 2008/2009. Raport Gemius, https://pliki.gemius.pl/Raporty/2009/02_2009_Polski_internet_2008_2009.pdf (03.08.2020).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę