Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Influence of telematics solutions on improving the functioning of enterprises

Telematics solutions allow to improve financial results and significantly increase the efficiency of transport companies. These benefits come from many factors, such as improving driving safety, monitoring the driver's route or reducing fuel costs. Thanks to the variety of telematics devices, companies can choose from a wide range of solutions tailored to their needs. Unfortunately, in many transport companies the knowledge of telematics is very low, which in turn translates into unfavorable financial results. The aim of the article is to show the impact of telematics solutions on the improvement of financial results of enterprises. In addition, it is to verify the knowledge of transport company employees about telematics tools and propose specific actions that transport companies should take to ensure proper functioning of the transport system. To verify the objective, the following research tools were used: comparisons, generalizations and a survey conducted among the employees of transport companies. In addition, direct interviews were conducted with the transport company management.

Download article
Keywords: transport; telematics; transport costs; efficiency; road safety

References

Bibliografia/References

Chaberek, M., Jezierski, A. (2010). Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, Warszawa: CeDeWu Wydawnictwo Fachowe.

Fedoruk, A. (2017). Jak wyprzedzić konkurencję i obniżyć koszty paliwa o 20%, https://businessinsider.com.pl/technologie/telematyka-wtransporcie-oszczednosci-dla-firmy/lmwf2fh, (31.05.2020 r.).

Garg, S. and Kasai, K. (2019). Telematics: Solution to Reduce Road Accidents on Indian Roads, SAE Technical Paper 2019-28-2446, https://doi.org/10.4271/2019-28-2446.

Janani, L., Sunitha V., Samson, M. (2020). Influence of surface distresses on smartphone-based pavement roughness evaluation. International Journal of Pavement Engineering 0:0, s. 1–14.

Krawczyk, S. (2011). Logistyka: teoria i praktyka, Warszawa: Difin.

Kulińska E., Masłowski D. (2020). Zarządzanie bezpieczeństwem miejskiej komunikacji zbiorowej, Warszawa: DIFIN.

Masłowski D. (2018). Analiza rozwiązań wykorzystywanych podczas wyznaczania optymalnych tras przewozowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej — Inżynieria Środowiska, 366 (11), s. 89–94.

Masłowski, D., Kulińska, E., Dendera-Gruszka, M. (2018). Analiza i ocena systemów telematycznych stosowanych w aglomeracjach miejskich, Wybrane prace z obszaru prawa, ekonomii i nauk społecznych, red. E. Chodźko, P. Szymczyk, Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 262–282

Miszczyk, H. (2006). Telematyka jako nowoczesne narzędzie wsparcia działalności firm branży TSL. Zeszyty Naukowe SCENO 2, Materiały z I Konferencji „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych”, Kielce.

(2017) 10 sposobów na obniżenie kosztów utrzymania floty pojazdów — od telematyki, aż po wynagrodzenia, https://40ton.net/10-sposobow-obnizenie-kosztow-utrzymania-floty-pojazdow-telematyki-az-wynagrodzenia/?fbclid=IwAR1AFxnLMytK_cRrdGGUKKZSfRm7a0ZarWDQFkqITYOByNSy5WtGQGzxCEQ (31.05.2020).

Niedźwiedzińska, H., Kowalska, M. (2020) Zewnętrzne czynniki wpływające na zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw sektora TSL w latach 2010–2017, Autobusy 12/2019, s. 249–253. DOI: 10.24136/atest. 2019.262

Sałek, R., Kliś, M. (2012). Zastosowanie systemów telematycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym. W: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarzadzania przedsiębiorstwem, Agnieszka Wójcik-Mazur (red.), Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarzadzania Politechniki Częstochowskiej.

Silva, M. I., Henriques, R. (2020). Finding manoeuvre motifs in vehicle telematics, Accident Analysis & Prevention, 138, https://doi.org/10.1016/j.aap.2020.105467 31.05.2020).

Article price
4.00
Material Economy and Logistics 6/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
158.00 €
119.00
get subscription