Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wpływ rozwiązań telematycznych na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa

Rozwiązania telematyczne umożliwiają poprawę wyników finansowych i znacznie zwiększają efektywność firm transportowych. Korzyści te wynikają z wielu czynników, takich jak poprawa bezpieczeństwa jazdy, monitorowanie trasy przejazdu i/lub redukcja kosztów paliwa. Dzięki różnorodności urządzeń telematycznych firmy mogą wybierać spośród szerokiej gamy rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Niestety w wielu firmach transportowych poziom wiedzy na temat telematyki jest bardzo niski, co z kolei może przekładać się na wyniki finansowe. Celem artykułu jest analiza wpływu rozwiązań telematycznych na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstw oraz zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników firm transportowych o narzędziach telematycznych i zaproponowanie możliwych działań, które firmy transportowe powinny podjąć w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu transportowego. Do weryfikacji celu wykorzystano następujące narzędzia badawcze: porównania, uogólnienia i ankietę przeprowadzoną wśród pracowników firm transportowych. Ponadto przeprowadzono bezpośrednie wywiady z kierownictwem firm transportowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: transport; telematyka; koszty transportu; wydajność; bezpieczeństwo drogowe

Bibliografia

Bibliografia/References

Chaberek, M., Jezierski, A. (2010). Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, Warszawa: CeDeWu Wydawnictwo Fachowe.

Fedoruk, A. (2017). Jak wyprzedzić konkurencję i obniżyć koszty paliwa o 20%, https://businessinsider.com.pl/technologie/telematyka-wtransporcie-oszczednosci-dla-firmy/lmwf2fh, (31.05.2020 r.).

Garg, S. and Kasai, K. (2019). Telematics: Solution to Reduce Road Accidents on Indian Roads, SAE Technical Paper 2019-28-2446, https://doi.org/10.4271/2019-28-2446.

Janani, L., Sunitha V., Samson, M. (2020). Influence of surface distresses on smartphone-based pavement roughness evaluation. International Journal of Pavement Engineering 0:0, s. 1–14.

Krawczyk, S. (2011). Logistyka: teoria i praktyka, Warszawa: Difin.

Kulińska E., Masłowski D. (2020). Zarządzanie bezpieczeństwem miejskiej komunikacji zbiorowej, Warszawa: DIFIN.

Masłowski D. (2018). Analiza rozwiązań wykorzystywanych podczas wyznaczania optymalnych tras przewozowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej — Inżynieria Środowiska, 366 (11), s. 89–94.

Masłowski, D., Kulińska, E., Dendera-Gruszka, M. (2018). Analiza i ocena systemów telematycznych stosowanych w aglomeracjach miejskich, Wybrane prace z obszaru prawa, ekonomii i nauk społecznych, red. E. Chodźko, P. Szymczyk, Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 262–282

Miszczyk, H. (2006). Telematyka jako nowoczesne narzędzie wsparcia działalności firm branży TSL. Zeszyty Naukowe SCENO 2, Materiały z I Konferencji „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych”, Kielce.

(2017) 10 sposobów na obniżenie kosztów utrzymania floty pojazdów — od telematyki, aż po wynagrodzenia, https://40ton.net/10-sposobow-obnizenie-kosztow-utrzymania-floty-pojazdow-telematyki-az-wynagrodzenia/?fbclid=IwAR1AFxnLMytK_cRrdGGUKKZSfRm7a0ZarWDQFkqITYOByNSy5WtGQGzxCEQ (31.05.2020).

Niedźwiedzińska, H., Kowalska, M. (2020) Zewnętrzne czynniki wpływające na zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw sektora TSL w latach 2010–2017, Autobusy 12/2019, s. 249–253. DOI: 10.24136/atest. 2019.262

Sałek, R., Kliś, M. (2012). Zastosowanie systemów telematycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym. W: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarzadzania przedsiębiorstwem, Agnieszka Wójcik-Mazur (red.), Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarzadzania Politechniki Częstochowskiej.

Silva, M. I., Henriques, R. (2020). Finding manoeuvre motifs in vehicle telematics, Accident Analysis & Prevention, 138, https://doi.org/10.1016/j.aap.2020.105467 31.05.2020).

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę