Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.4
JEL: L9, O18, R53

Logistics center and its relations with the city's development

The dynamic development of the logistic market in Poland has influenced the development of
numerous logistic centers that perform complex functions and tasks. Logistic centers have become a
relatively new but important element of the national economic industrial landscape. The location and
development of these facilities are related to specific conditions. The aim of the paper is to present
the essence of logistic centers as special economic facilities and their functions and tasks, as well as
locations related conditions and factors favouring their set up. Based on these, a comparative
analysis has been carried out focusing on three selected logistic centers located in the Poznań
agglomeration but of varied characteristics in order to verify previous theoretical considerations. The
results and conclusions from the analysis are of an utilitarian nature. They also point to the important
role played by logistic centers, in strengthening the market position of companies.

Download article
Keywords: logistic center; development conditions; location factors; market

References

Literatura/Literature
Budner W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe.
Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Fechner I. (2010). Centra logistyczne i ich rola w procesach przepływu ładunków w systemie
logistycznym Polski. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 76.
Hoover, E. M. (1948). The Locations of Economic Activity. New York: McGraw Hill Book Comp., Inc.
Kaźmierski J. (2012). Konsekwencje lokalizowania centrów logistycznych w przestrzeni miejskiej.
Problemy Rozwoju Miast, 1.
Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (2009). Logistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
Kuciński K. (2001). Przestrzeń operacyjna firmy a jej otoczenie lokalne. W: Lokalizacja przedsiębiorstw
a konkurencyjność (red.) I. Fierla, K, Kuciński. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki
Narodowej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Markowski T. (red.) (2006). Rola centrów logistycznych w rozwoju gospodarczym i przestrzennym
kraju. Biuletyn KPZK PAN, 225.
Matlewski A., Jezierski A. (2009). Rynkowe uwarunkowania lokalizacji centrum logistycznego w
Gdańsku. W: J. Dworak i T. Falencikowski (red.), Cele i uwarunkowania funkcjonowania
współczesnych przedsiębiorstw, Gdańsk: CeDeWu, t. 3.
Meidute I. (2010). Comparative analysis of the definitions of logistics centres. Transport, 3(20).
Mindur, M. (red.) (2017). Logistyka. Nauka-Badania-Rozwój. Warszawa–Radom: Instytut Technologii I
Eksploatacji — Państwowy Instytut Badawczy. https://doi.org/10.18668/ng. 2016.02.04.
Palšaitis R., Bazaras D. (2004). Analysis of the prospectives of intermodal transport and logistics
centres in Lithuania. Transport, 3(19).
https://doi.org/10.3846/16484142.2004.9637963.
Silverman, D. (2009). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Źródła internetowe/Internet sources
www.komorniki.pl
www.vw-group.pl
www.niveapolska.pl
www.hendi.pl

Article price
4.00
Material Economy and Logistics 3/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
159.00 €
120.00
get subscription