Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Logistics in the approach of institutional economics

Institutional economics appeared in the United States over a hundred years ago. American economists, unlike European economists, focused their attention to a small extent on theoretical considerations, while they focused more intensively on drawing certain conclusions that would have practical application in economic policy. In institutional terms, logistics is associated with the aspect of the organizational integration of logistic activities, and in the national economy it functions according to several strategies. The main determinants of its operation are sets of methods and theories, which play an important role in logistics.

The aim of the article is to identify and analyze the impact of economic determinants of logistics functioning in the national economy in the approach of institutional economy. The main research problem of the article is an attempt to answer the question: "What economic determinants determine the functioning of logistics in the national economy?".

Download article
Keywords: economics; institutional economics; logistics; economic logistics; national economy

References

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Bełdowski, J. (2013). Nieśmiertelne koszty transakcyjne, https://archiwum.rp.pl/artykul/1218637-Niesmiertelne-koszty-transakcyjne.html (17.08.2020).

Bujak, A., Topolska, K., Gębczyńska, A. (2015). Kierunki rozwoju współczesnej logistyki. Technika Transportu Szynowego, (12).

Coyle, J. J., Bardi, E. J., Langley Jr., C. J. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Di Maggio, P. J., Powell, P. P. (1991). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: The University of Chicago Press.

Dudek, T., Śmiałkowska, B. (2014). Efektywność gospodarowania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa logistycznego. Logistyka, (6).

Ficoń, K. (2008). Logistyka ekonomiczna. Procesy ekonomiczne. Warszawa: BEL Studio.

Gierszewska, G., Romanowska, M. (2013). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gołembska, E. (2010). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

GUS (2019). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2019,2,19.html (17.08.2020).

Hall, R. E., Taylor J. B. (2004). Makroekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kochanowicz, J. (2007). Ekonomiści polscy a nowy instytucjonalizm. W: J. Kochanowicz, S. Mandes, M. Marody (red.), Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Koszewski, R. (2004). Wpływ technologii informatycznych na rozwój rynku usług transportowych, http://www.logistyka.net.pl/bankwiedzy/transport-i-spedycja/item/download/46_3b71 d63803489f5b37e08b699847da2c (17.08.2020).

Krzyżaniak, S. (1997). Logistyka w gospodarce narodowej. Logistyka, (4).

Landreth, H., Colander, P. C. (1998). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rudolf, S. (2009). Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania. Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Rydzkowski, W. (1999). Aktualne tendencje w logistyce europejskiej. Logistyka, (1).

Skowronek, Cz., Sarjusz-Wolski, Z. (2008). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Skowrońska, A. (2009). Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Słomka-Gołębiowska, A. (2009). Nowa ekonomia instytucjonalna a rozwój gospodarczy. W: S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Teoria i zastosowania. Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Stachowiak, Z., Stachowiak, B. (2015). Ekonomia gospodarki rynkowej. Ujęcie instytucjonalne, tom 1. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Staniewska, E. (2011). Logistyka w działalności przedsiębiorstw. Logistyka (2).

Stępień, B. (2005). Struktury przedsiębiorstw międzynarodowych w świetle nowego instytucjonalizmu w teorii organizacji. W: E. Najlepszy (red.), Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Witkowski, J. (2004). Polityka logistyczna nowym rodzajem polityki gospodarczej państwa. W: M. Sołtysik (red.), Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Strony internetowe/Websites

https://mfiles.pl/pl/index.php/Herbert_Simon (15.08.2020)

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
113.00 €
91.00
Lowest price in last 30 days: 91.00
get subscription