Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-2037.2021.5.2
JEL: L1, N7

Road freight transport companies facing the COVID-19 pandemic

The purpose of this article is to present the results of research on the impact of the COVID-19 pandemic on the activity of road freight transport companies. Moreover, it outlines the main corrective actions that have been taken by road carriers to eliminate the effects of the crisis. The source basis are the results of studies, which were conducted on a purposively selected sample of 100 enterprises representing the sector. What emerges from the research carried out is a destructive impact of the pandemic on the activities carried out in the field of road transport. Consequences of the epidemic can be seen both in the reduction for transport services' demand and in poorer financial condition of the companies surveyed. In response to the crisis, transport companies have taken numerous cost-cutting measures.

Keywords: road carriers; COVID-19 pandemic; corrective measures; road freight transport

References

Bibliografia/References

Bell, E., Bryman, A., Harley, B. (2018). Business research methods. Oxford University Press.

Betkier, I. (2020). Crosswind Warning Method View project. European Research Studies Journal, 23, 99–115. https://doi.org/10.35808/ersj/1856.

Borkowski, P., Jażdżewska-Gutta, M., Szmelter-Jarosz, A. (2021). Lockdowned: Everyday mobility changes in response to COVID-19. Journal of Transport Geography, 90. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102906.

Dantas, G., Siciliano, B., França, B. B., Silva, C. M. da, Arbilla, G. (2020). The impact of COVID-19 partial lockdown on the air quality of the City of Rio De Janeiro, Brazil. Science of The Total Environment, 729, 139085 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139085

Dąbrowska, J., Dołzyńska, E., & Hryniewicka, G. (2020). Wpływ nieprzewidzianych zdarzeń na łańcuchy dostaw na przykładzie pandemii COVID-19. Akademia Zarządzania, 4(2), 71–81.

DGC/Eurologistics (2020). Rynek logistyczny w dobie pandemii COVID-19. https://log24.pl/wydania_pdf/Sonda_Eurologistics_covid_19.pdf (04.05.2021).

Dolot, A. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną — perspektywa pracownika. E-Mentor, 83(1), 35–43. https://doi.org/10.15219/em83.1456

GDDKiA (2020). Ruch na drogach krajowych w czasie epidemii. Analiza danych od początku epidemii. Warszawa: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl/pl/a/37675/Ruch-na-drogach-krajowych-w-czasie-epidemii-Analiza-danych-od-poczatku-epidemii (30.04.2021).

GITD (2021). Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. https://kreptd.gitd.gov.pl/ (29.04.2021).

GUS (2021). Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2020 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

IRU (2020). COVID-19 impacts on commercial road transport. Geneva: International Road Transport Union (IRU).

JRC European Commission (2020). Future of Transport: Update on the economic impacts of COVID-19 Direct impacts on transport and mobility. https://doi.org/10.2760/9247

Le Quéré, C., Jackson, R. B., Jones, M. W., Smith, A. J. P., Abernethy, S., Andrew, R. M., De-Gol, A. J., Willis, D. R., Shan, Y., Canadell, J. G., Friedlingstein, P., Creutzig, F., Peters, G. P. (2020). Temporary reduction in daily global CO2 emissions during the COVID-19 forced confinement. Nature Climate Change, 10, 647–653. https://doi.org/10.1038/s41558-020-0797-x

Ligaj, M., Pawlos, W. (2021). Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 60–65. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2021.3.6

Męcina, J., Potocki, P. (2020). Ekspertyza 11. Wpływ COVID 19 na gospodarkę i rynek pracy w Polsce — wyciąg z raportu badawczego. Paper presented at the Open Eyes Economy Summit, 29.

Paprocki, W., Letkiewicz, A. (2020). Diagnoza ostrzegawcza i wytyczne dalszych działań transportu drogowego rzeczy w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Paper presented at the Open Eyes Economy Summit, 29, https://oees.pl/download/1495497 (27.04.2021).

Plac, K., Franz, K., Danielczyk, R. (2020). Mobilność miejska w okresie pandemii. Paper presented at the Tydzień Zrównoważonego Transportu, 13.

Rogowski, W., Kochalska, H. (2020). Powolne hamowanie rozpędzonego transportu; Ogólnopolski Raport Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o zadłużeniu firm z sektora transportowego. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. https://secure.sitebees.com/file/attachment/1556525/31/Raport+BIG+InfoMonitor+Powolne+hamowanie+rozpędzonego+transportu.pdf (27.04.2021).

Samuk, G., Sidorowicz, I. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów. Akademia Zarządzania, 4(3), 195–206.

Sharma, S., Zhang, M., Gao, A. J., Zhang, H., Kota, S. H. (2020). Effect of restricted emissions during COVID-19 on air quality in India. Science of The Total Environment, 728, 138878. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138878

Świtała, M., Łukasiewicz, A., Kowalska-Sudyka, M. (2020). Inwestycje drogowe w świetle działalności przedsiębiorstw transportu drogowego towarów. Studia i Materiały, (90). Warszawa: Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

WHO (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation report, 133. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/332281 (27.04.2021).

WHO (2021). WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/ (28.04.2021).

Wilczewski, N., Bryk, M. (2020). Zróżnicowanie geograficzne polskiego handlu zagranicznego i wpływ pandemii COVID-19. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2(69), 34–54.

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
162.00 €
122.00
get subscription