Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr hab. inż. Anna Kozłowska
dr hab. inż. Anna Kozłowska, Prof. Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie (Polska) Redaktor naczelna miesięcznika "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" Anna Kozłowska jest kierownikiem Zakładu Optoelektroniki w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, wchodzącym od 1 kwietnia 2019 r. w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jest absolwentką Wydziału Mechatroniki (d. Mechanika Precyzyjna)

dr hab. inż. Anna Kozłowska, Prof. Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie (Polska)

Redaktor naczelna miesięcznika "Gospodarka Materiałowa i Logistyka"

Anna Kozłowska jest kierownikiem Zakładu Optoelektroniki w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, wchodzącym od 1 kwietnia 2019 r. w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jest absolwentką Wydziału Mechatroniki (d. Mechanika Precyzyjna) Politechniki Warszawskiej, gdzie w r. 1997 uzyskała stopień doktora nauk technicznych. Od września 2019 r. posiada stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie elektronika nadany przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w technologiach materiałowych z obszaru optoelektroniki i elektroniki,  zajmuje się prototypowaniem rozwiązań innowacyjnych oraz transferem technologii optoelektronicznych do przemysłu. Odbyła szereg staży w ośrodkach naukowych (m.inw Max-Born Institut Für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie, staże badawcze w latach 2004-2006, Université de Franche-Comté, Laboratoire d’Optique P.M.Duffieux, Francja, 1995, Cranfield University, Optical Sensors Group, Anglia, 1994). Jest członkiem komitetu redakcyjnego pisma Materiały Elektroniczne oraz recenzentem renomowanych czasopism z obszaru nanotechnologii, elektroniki i technik cieplnych.

Wykaz wybranych publikacji:

A. Kozłowska, H. Węglarz, Pobudzane laserowo źródła światła białego, Rynek Elektryczny 3, 49-51, 2018.

A. Kozłowska et al., The use of thermal mapping in evaluation of mechanically induced electrical degradation of graphene - based transparent heaters, Materiały Elektroniczne, 45 (1) 12-17, 2017.

A. Kozłowska et al., Graphene Joule heating measurements in environmental chamber, Progress in Automation, Robotics and Measuring TechniquesAdvances in Intelligent Systems and Computing 352, 129-135, 2015.

A. Kozłowska et al., Experimental study and numerical modeling of micro-channel cooler, with micro-pipes for high-power diode laser arrays, Applied Thermal Engineering 91, 279-287, 2015.

A. Kozłowska et al., Thermal properties of high-power diode lasers investigated by means of high resolution thermography, Materials Science and Engineering B - Advanced Functional Solid-State Materials 177, 1268-1272, 2012.

A. Kozłowska et al., Spectroscopic investigations of rare-earth materials for luminescent solar concentrators, Optica Applicata 41, 359-365, 2011.