Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

O wydawnictwie

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. (Polish Economic Publishers, “PWE”) is of one the best-known publishers of educational and professional publications in Poland. Its business profile includes academic textbooks and specialist publications on economics, management, finance, accounting, banking, marketing, logistics, statistics and quantitative methods, geography, as well as tourism and gastronomy.

The PWE is a well-recognized brand on the publishing market and has long been synonymous with quality, normativity and knowledge at the highest level. PWE aims to offer students, lecturers, managers, entrepreneurs and stock investors a wide range of titles to choose from. The authors of the books are the most outstanding Polish economists - representatives of science and business practice. The PWE’S publishing program also includes Polish translations of well-known titles of world literature.

PWE is also a publisher of specialist journals: "Gospodarka Materiałowa i Logistyka/ Materials Management and Logistics", "Marketing i Rynek/ Marketing and Market", "Praca i Zabezpieczenie Społeczne/ Work and Social Security", "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego/ Review of Economic Legislation" that reach professional and academic communities with the latest concepts and their practical application.
 

 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. (PWE) specjalizuje się w wydawaniu podręczników akademickich i specjalistycznych publikacji z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów, rachunkowości, bankowości, marketingu, logistyki, statystyki i metod ilościowych, geografii, a także turystyki i gastronomii.

PWE stawia sobie za cel posiadanie bogatej oferty tytułowej, z której w każdej chwili wybierze coś dla siebie student, wykładowca, menedżer, przedsiębiorca czy inwestor giełdowy. Autorami książek są najwybitniejsi polscy ekonomiści — przedstawiciele nauki i praktyki gospodarczej. W programie wydawniczym Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego znajdują się też polskie tłumaczenia znanych tytułów literatury światowej.

PWE jest również wydawcą czasopism specjalistycznych: „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, „Marketing i Rynek”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”. Czasopisma docierają do środowisk zawodowych i akademickich z najnowszymi koncepcjami i praktycznym ich zastosowaniem.


Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa
tel. 22 826 41 82
pwe|pwe.com.pl| |pwe|pwe.com.pl