Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. inż. Adam Redmer
ORCID: 0000-0003-2154-232X

Dr hab. inż. Adam Redmer

Wykładowca Politechniki Poznańskiej, szkoleniowiec i doradca biznesowy w zakresie logistyki. Obszar zainteresowań i doświadczeń: logistyka (transport i magazynowanie), w tym: analizy i optymalizacja; zarządzanie taborem; zarządzanie zapasami; modelowanie matematyczne i projektowanie systemów dystrybucji; analiza procesowa i przebudowa procesów gospodarczych. Współpracownik Sieci Badawczej Łukasiewicz — Instytutu Logistyki i Magazynowania, ABC Akademii, Centrum Edukacji Logistycznej — CEL, Akademii Menedżera, Akademii Zarządzania, ECR Polska, WYG Consulting, szkół wyższych (WSL i Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy”). Autor ponad 50 publikacji, licznych projektów badawczych, doradczych i szkoleniowych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.2.2
JEL: A12, O18, R33

Artykuł porusza tematykę cen najmu powierzchni magazynowych w polskich województwach w 2021 r. oraz ich zmian w stosunku do roku 2013. Jego głównym celem jest odpowiedź na pytanie: jak kształtują się i od czego zależą ceny najmu powierzchni magazynowych? Oprócz ogólnie rozpoznanych zależności między ceną a lokalizacją, wielkością i standardem magazynu artykuł ukazuje też, na drodze analizy korelacyjnej, związki cen najmu powierzchni magazynowych z czynnikami makrogospodarczymi charakteryzującymi polską gospodarkę w 2021 r. na tle roku 2013.

Słowa kluczowe: magazyn; rynek; najem; cena; makroekonomia
DOI: 0000-0003-2154-232X
JEL: C610, D230, L140

Celem artykułu jest prezentacja modelu matematycznego pozwalającego na wybór polityki flotowej w odniesieniu do wózków widłowych. Jako podstawę rozważań przyjęto analizę make or buy, pozwalającą na ustalenie, czy flota wózków ma być flotą własną (kupioną, leasingowaną, kredytowaną), czy obcą (wynajętą krótko- lub długoterminowo). Problem make or buy zostaje w artykule rozszerzony do postaci make and buy, a więc do rozwiązań mieszanych, złożonych po części z floty własnej, po części z obcej. Całość przedstawiono z uwzględnieniem całkowitych, rocznych kosztów eksploatacji wózków widłowych w przedsiębiorstwie, w tym kosztów specyficznych dla wynajmu wózków widłowych, a więc czynszu, który stanowi koszt stały. Zaproponowany w artykule kompleksowy model matematyczny pozwala precyzyjnie oszacować wskazane koszty. Rozważania uzupełniono dokładnym przykładem obliczeniowym, pokazującym zastosowanie proponowanego modelu dla rzeczywistych danych oraz szczegółowymi i konkretnymi wnioskami dotyczącymi wyboru polityki flotowej dla wózków widłowych.

Słowa kluczowe: transport wewnętrzny; flota; wózek widłowy; make or buy; outsourcing