Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.2.2
JEL: A12, O18, R33

Ceny najmu powierzchni magazynowych w ujęciu regionalnym — Polska 2021

Artykuł porusza tematykę cen najmu powierzchni magazynowych w polskich województwach w 2021 r. oraz ich zmian w stosunku do roku 2013. Jego głównym celem jest odpowiedź na pytanie: jak kształtują się i od czego zależą ceny najmu powierzchni magazynowych? Oprócz ogólnie rozpoznanych zależności między ceną a lokalizacją, wielkością i standardem magazynu artykuł ukazuje też, na drodze analizy korelacyjnej, związki cen najmu powierzchni magazynowych z czynnikami makrogospodarczymi charakteryzującymi polską gospodarkę w 2021 r. na tle roku 2013.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: magazyn; rynek; najem; cena; makroekonomia

Bibliografia

Bibliografia/References

Bobrowski, D. & Maćkowiak-Łybacka, K. (2004). Wybrane metody wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Budner, W. (2020). Determinanty i tendencje zmian na rynku magazynowym w Polsce. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (11), 2–12, https: //doi. org/10.33226/1231-2037.2020.11.1

Fechner, I. (2017). Economic and logistic conditions of the warehouse market in Poland. LogForum, 13(1), 103–113, http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.9

GUS (2019). Rynek wewnętrzny w 2018 r. Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2020a). Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2020b). Rocznik Statystyczny Województw. Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2020c). Transport — wyniki działalności w 2020 r. Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2021a). Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu października 2021 r. Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2021b). Mały Rocznik Statystyczny Polski. Główny Urząd Statystyczny.

JLL (2017). Rynek nieruchomości magazynowych w 2016 r.

JLL (2021a). Rynek magazynowy w Polsce. I poł. 2021 r.

JLL (2021b). Rynek magazynowy w Polsce. III kw. 2021 r.

Jóźwiak, A. & Kula, D. (2015). Powierzchnie magazynowe w Polsce w latach 2008–2014. W: Komplementarność logistyki cywilnej z logistyką wojskową. Teoria i praktyka. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 286–299.

Kisiel, P. & Gara, P. (2009). Powierzchnie magazynowe w Polsce. Automatyka, 13(2), 363–370.

Kolińska, K. (2014). Rynek powierzchni magazynowych w Polsce — analiza trendów. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 13–16.

Kolińska, K. (2015). Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w 2014 roku. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4), 21–25.

Kurinia, S., Pietrzyk-Wiszowaty, K. & Płaczek, J. (2021). Koniunktura w transporcie i gospodarce magazynowej a rozwój społeczno--gospodarczy w Polsce w latach 2007–2018. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 26–36. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2021.3.3

Łaszek, J., Leszczyński, R. & Olszewski, K. (2017). The development of residential and commercial real estate and economic development in Polish voivodships. Barometr regionalny, 15(2), 19–33.

Macioszek, E. (2021). The principles and methods of locating logistics centers in transport networks. W: G. Sierpiński, & E. Macioszek (Red.), Decision support methods in modern transportation systems and networks. (149–162). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71771-1_10

Majchrzak-Lepczyk, J. & Maryniak, A. (2020). Rynek powierzchni magazynowej i elementy jej wyposażenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Maleszyk, P. & Szafran, J. (2017). Warehouse market in Poland and in Lublin: conditions, tendencies and development prospects. Barometr Regionalny, 15(2), 35–44.

Marcysiak, A. (2020). The scope of diversification of the warehouse space market in a regional configuration. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(1), 10–23. http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1(1)

Marcysiak, A., Marcysiak, A. & Rak, A. (2017). Zmiany na rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 115(42), 29–39.

Piszcz, A. (2017). Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w latach 2013–2015. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, (40), 195–202.

Probert, D. (1997). Developing a make or buy: Strategy for manufacturing business. IET.

Ratajczak, J. & Redmer, A. (2010a). Ceny wynajmu powierzchni magazynowych w Polsce. Logistyka, (2), s. 39–42.

Ratajczak, J. & Redmer, A. (2010b). Różne formy organizacji magazynowania firmie — ile to kosztuje? Logistyka, (1), s. 53–56.

Ratajczak, J. & Redmer, A. (2013). Ceny wynajmu powierzchni magazynowych w Polsce w latach 2008–2013. Logistyka, (4), s. 29–32.

Redmer, A., Kiciński, M. & Rybak, R. (2014). Zarządzanie samochodowym taborem ciężarowym — metody. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4), 11–18.

Sobczak, P. (2020). Assessment of the effectiveness of storage services in Poland in 2006–2015. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (2), 2–10. https://doi.org/10.33226/1231-2037.2020.2.1

Zenz, G. J. (1994). Purchasing and the management of materials, 7th ed. Wiley.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę