Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ
ORCID: 0000-0002-8608-5118
dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ Uniwersytet Łódzki, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa, Instytut Logistyki i Informatyki

Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia i roli logistyki zwrotnej przedsiębiorstwa - koncepcji, której znaczenie systematycznie wzrasta. Przesłanki ekonomiczne powodują, że zamknięte łańcuchy logistyczne wpływają na efektywność systemów logistycznych przedsiębiorstw, dlatego zachodzi potrzeba zarówno poznania modeli teoretycznych, jak i znalezienia praktycznych rozwiązań. W artykule przedstawiono pojęcie i istotę logistyki zwrotnej ze zwróceniem uwagi na zamknięty łańcuch logistyczny. Rozważania teoretyczne zostały poparte przykładem systemowych rozwiązań organizacyjnych dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji w ramach recyklingu. Za podstawę opisu rozwiązań empirycznych posłużyły doświadczenia holenderskie ze względu na zaawansowany poziom rozwoju logistyki zwrotnej w dziedzinie usuwania pojazdów wycofanych z eksploatacji (end-of-life vehicles, ELV) i ich recyklingu.

Słowa kluczowe: logistyka; logistyka zwrotna; recykling
DOI: 33226/1231-2037.2019.12.3
JEL: M20, Q56

Celem artykułu jest określenie głównych kierunków prowadzenia  rozwoju  logistyki  zrównoważonej  oraz  przedstawienie modelu prowadzenia badań. Podstawą w procesie wnioskowania był tematyczny przegląd literatury anglojęzycznej z wykorzystaniem  światowego  katalogu  zasobów  worldcat.org dla zasobów z lat 1996–2019. Określono pięć głównych kierunków  rozwoju  logistyki  zrównoważonej  takich,  jak: konceptualizacja i modelowanie, polityka i prawo, efektywność i koszty, mierniki i wskaźniki środowiskowe oraz siły, determinanty i aspekty rozwoju. Zaproponowano model prowadzenia badań nad logistyką zrównoważoną, który ma charakter otwarty i może być odnoszony do dowolnej dziedziny, obejmujący trzy warstwy: dziedziny badań, tworzenie wartości oraz zmiany w teorii logistyki.

Słowa kluczowe: logistyka zrównoważona; modele rozwoju; zrównoważony rozwój

dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa, Instytut Logistyki i Informatyki