Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 33226/1231-2037.2019.12.3
JEL: M20, Q56

Logistyka zrównoważona — główne kierunki rozwoju

Celem artykułu jest określenie głównych kierunków prowadzenia  rozwoju  logistyki  zrównoważonej  oraz  przedstawienie modelu prowadzenia badań. Podstawą w procesie wnioskowania był tematyczny przegląd literatury anglojęzycznej z wykorzystaniem  światowego  katalogu  zasobów  worldcat.org dla zasobów z lat 1996–2019. Określono pięć głównych kierunków  rozwoju  logistyki  zrównoważonej  takich,  jak: konceptualizacja i modelowanie, polityka i prawo, efektywność i koszty, mierniki i wskaźniki środowiskowe oraz siły, determinanty i aspekty rozwoju. Zaproponowano model prowadzenia badań nad logistyką zrównoważoną, który ma charakter otwarty i może być odnoszony do dowolnej dziedziny, obejmujący trzy warstwy: dziedziny badań, tworzenie wartości oraz zmiany w teorii logistyki.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: logistyka zrównoważona; modele rozwoju; zrównoważony rozwój

Bibliografia

Amorim, M., Ferreira, C., Vieira Junior, M., Prado, C. (2016). Engineering Systems and Networks: the Way Ahead for Industrial Engineering and Operations Management. Springer

Bretzke, W. -R., Barkawi, K. (2013). Sustainable logistics: responses to a global challenge. Springer

Brown, J. R., (2013). Stochastic and discrete green supply chain delivery models. Kent State University.

Digiesi, S., Mascolo, G., Mossa, G., Mummolo, G. (2016). New models for sustainable logistics: internalization of external costs in inventory management.

Golinska-Dawson, P., Kolinski, A. (2017). Efficiency in Sustainable Supply Chain.

Grant, D. B., Trautrims, A., Wong, C. Y. (2015). Sustainable Logistics and Supply Chain Management (Revised Edition).

Kramberger, T., Potocan, V., Ipavec, V. M. (2016). Sustainable logistics and strategic transportation planning.

Kûhn, M., Bremen., U., Wirtschaft., I. A. (2012). Dryports: local solutions for global transport challenges: a study by the Institute Labour and Economy (IAW) of the University of Bremen. Frankfurt am Main; New York: Peter Lang.

Macharis, C. (2014). Sustainable logistics. Bingley: Emerald.

Macharis, C., Van Mierlo, J. (2013). Sustainable mobility and logistics. Brussel: Academic & Scientific Publ.

Bilbao, A. M., Thorn, B., Hewitt, M. (2011). Environmental impact analysis of alternative pallet management systems.

McKinnon, A. C. (2015). Green logistics improving the environmental sustainability of logistics.

Palak, G. (2013). Optimization models for cost efficient and environmentally friendly supply chain management. Mississippi State University, University., M. S., & Department of Industrial and Systems Engineering.

Neto, J. Q. F. (2006). Designing and evaluating sustainable logistics networks. Rotterdam: Erasmus Research Institute of Management (ERIM).

Neto, J. Q. F. (2007). A methodology for assessing eco-efficiency in logistics networks. Rotterdam: Erasmus Research Institute of Management (ERIM).

Ryan, P. (2010). Sustainable logistics: towards the development of environmentally conscious supply chains/Paul Ryan.

Sadowski, A. (2015). Restrukturyzacja logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw w obliczu wyzwań gospodarki cyrkulacyjnej. Studia Ekonomiczne (Katowice), 185–192.

J. Mao (2012) Sustainable development for the logistics industry in the UK.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę