Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Logistyka zwrotna na przykładzie pojazdów wycofanych z eksploatacji

Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia i roli logistyki zwrotnej przedsiębiorstwa - koncepcji, której znaczenie systematycznie wzrasta. Przesłanki ekonomiczne powodują, że zamknięte łańcuchy logistyczne wpływają na efektywność systemów logistycznych przedsiębiorstw, dlatego zachodzi potrzeba zarówno poznania modeli teoretycznych, jak i znalezienia praktycznych rozwiązań. W artykule przedstawiono pojęcie i istotę logistyki zwrotnej ze zwróceniem uwagi na zamknięty łańcuch logistyczny. Rozważania teoretyczne zostały poparte przykładem systemowych rozwiązań organizacyjnych dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji w ramach recyklingu. Za podstawę opisu rozwiązań empirycznych posłużyły doświadczenia holenderskie ze względu na zaawansowany poziom rozwoju logistyki zwrotnej w dziedzinie usuwania pojazdów wycofanych z eksploatacji (end-of-life vehicles, ELV) i ich recyklingu.

Słowa kluczowe: logistyka; logistyka zwrotna; recykling

Bibliografia

Bibliografia/References

1. Logistyka w biznesie. Pod red. M. Ciesielskiego, PWE, Warszawa 2006, s. 9-27

2. H.Ch. Pohl, Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Biblioteka Logistyka, Poznań 2001

3. R. Geyer, L.N. van Wassenhove, The Impast of Constraints In Closed-Loop Suupply Chains: the Case of Rusing Components in Product Manufacturing. W: Distribution Logistics. Advances Solutions to Practical Problems, B. Fleischmann, A. Klose (ed.) Springer Verlag, Berlin 2005, s. 203-219

4. Environmental Report 2004. Auto Recycling Nederlanden BV, Amsterdam 2005

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę