Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Analiza wybranych zagadnień dotyczących wpływu czynnika ludzkiego na doskonalenie procesów logistycznych

Nowoczesne firmy logistyczne, aby były konkurencyjne, zmuszone są poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie poprawy elastyczności i szybkiego działania. Żadna firma logistyczna nie jest w stanie funkcjonować bez ludzi, którzy są elementem rozmaitych procesów logistycznych. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące czynnika ludzkiego mającego bezpośredni wpływ na procesy logistyczne.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: procesy logistyczne; wiedza; kompetencje; kapitał ludzki; funkcja personalna

Bibliografia

Bibliografia

Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Ballou, R. H. (1987). Basic Business Logistics. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Blaik, P. (2001). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: PWE.

Bochniarz, P., Gugała, K. (2005). Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Bozarth, C., Handfield, R. B. (2007). Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Butkiewicz, M. (red.). (1995). Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.

Chaberek, M. (2002). Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Chwistecka-Dudek, H., Sroka, W. (2000). Core competencies — koncepcja strategiczna. Przegląd Organizacji, (3), 15–17.

Ciesielski, M. (red.) (2009). Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Warszawa: PWE.

Ficoń, K. (2001). Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Gdynia: Wydawnictwo Impuls Plus Colsulting.

Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.

Jamka, B. (2011) Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jasiński, Z. (red.). (2007). Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności. Materialne, organizacyjne i psychologiczne motywatory. Warszawa: Placet.

Jędrych, E. (red.). (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla. Kraków: Wolters Kluwer.

Król, H., Ludwiczyński, A. (red.) (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: PWN.

Kubicka-Daab, J. (2002). Budowa modeli kompetencji. W: A. Ludwiczyński (red.), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr.

Kulińska, E. (2009). Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Podręcznik dla kierunku studiów logistyka. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.

Kurzacz, T. (2007). Informatyka w przedsiębiorstwie. https://www.erp-view.pl/artykuly-erp/25827-informatyka-w-logistyce-cz-1.html (28.10.2019)

Lech, P. (2002). Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Warszawa: Difin.

Lees, C. D., Ordery, J. L. (2007). Analiza i projektowanie pracy. W: N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji, 73–74. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Łunarski, J. (2012). Zarządzanie jakością w logistyce. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Małachowski, W. (2006). Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.

Miller, J. G., Vollman, T. E. (1985). The Hidden Factory. Harvard Business Review, 63(5), 142–150.

Morawski, M. (2005). Zarządzanie wiedzą w perspektywie personalnej. W: K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.

Nkomo, S. M. (1988). Strategic Planning for Human Resources — Let’s Get Started. Long Range Planning, (1), 66–72, https://doi.org/10.1016/0024-6301(88)90060-x.

Nonaka, I., Takeuchi, H. (2004). Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr.

Pfohl, H. Ch. (1998). Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: Biblioteka Logistyka.

Pienaar, W. J., Vogt, J. J. (2015). Business logistics management: A value chain perspective. Southern Africa: Oxford University Press.

Pocztowski, A. (2004). Funkcja personalna w przedsiębiorstwach w nowej gospodarce. W: Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi Strategie — Procesy — Metody. Warszawa: PWE.

Rostkowski, T., Danilewicz, D., Mrzygłód, J., Rapacka, M., Szczęsna, A. (2005). Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Difin.

Schulz, T. W. (1987). Education and Population Quality [w:] G. Psacharopoulos (red.), Economics of Education. Research and Studies. Oxford: Pergamon Press.

Sitek, E. (1997). Strategia rozwoju w ujęciu zasobowej teorii firmy. Warszawa: Wydawnictwo KeyText sp. z o.o.

Staniewski, M. W. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: VIZJA PRESS & IT.

Szałkowski, A. (red.) (2006). Podstawy zarządzania personelem. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Szymczak, M. (red.). (1998). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.

Szymonik, A. (2011). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Część 2. Warszawa: Difin.

Thierry, D., Sauret, C. (1994). Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Wawak, S. (2006). Zarządzanie jakością — teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę