Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr inż. Marzena Ogórek
ORCID: 0000-0003-1627-1422
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją.
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.12.6

W  artykule  przedstawiono  wyniki  analizy  strategicznej przedsiębiorstwa  transportowego.  Wykonano  analizę SWOT/TOWS  oraz  punktową  ocenę  atrakcyjności  sektora.

Pierwsza  część  artykułu  zawiera  charakterystykę  metod oraz krótką charakterystykę przedsiębiorstwa. W części badawczej wykonano analizę SWOT/TOWS i punktową ocenę atrakcyjności sektora.

Słowa kluczowe: analiza strategiczna; analiza SWOT; punktowa ocena atrakcyjności sektora; transport
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.11.5

Nowoczesne firmy logistyczne, aby były konkurencyjne, zmuszone są poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie poprawy elastyczności i szybkiego działania. Żadna firma logistyczna nie jest w stanie funkcjonować bez ludzi, którzy są elementem rozmaitych procesów logistycznych. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące czynnika ludzkiego mającego bezpośredni wpływ na procesy logistyczne.

Słowa kluczowe: procesy logistyczne; wiedza; kompetencje; kapitał ludzki; funkcja personalna

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją.