Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Ppłk rez. mgr Andrzej Łydka
ORCID: 0000-0002-0098-878X
Ppłk rez. mgr Andrzej Łydka Były pracownik, oficer, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, weteran działań poza granicami państwa. Doktorant Akademii Sztuki Wojennej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Uniwersytetu Opolskiego. Jego dorobek naukowy zawiera się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Wśród zainteresowań naukowych należy
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.3.1
JEL: H12, M10, O32

Niezwykle ważne jest gromadzenie doświadczeń międzynarodowych m.in. z zakresu zabezpieczenia logistycznego wojsk. Ostatnie doświadczenia z tym związane powstały w związku z uczestnictwem polskich kontyngentów wojskowych w operacjach poza granicami kraju, zróżnicowanych ze względu na ich charakter, czas trwania oraz warunki zewnętrzne funkcjonowania wydzielonych jednostek wojskowych. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej z nich została przedstawiona ogólna charakterystyka współczesnych operacji prowadzonych poza granicami kraju. W drugiej opisano charakterystyczne właściwości narodowego elementu wsparcia (NSE) funkcjonującego w ramach systemu zabezpieczenia logistycznego polskiego kontyngentu wojskowego (PKW). W konsekwencji ostatnia, trzecia część zawiera rozważania odnoszące się do możliwości doskonalenia funkcjonowania NSE, które zostały sformułowane na podstawie najnowszych wyników empirycznych badań naukowych. Przedstawienie wniosków w tej kwestii stanowi główny cel artykułu.

Słowa kluczowe: zabezpieczenie logistyczne polskich kontyngentów wojskowych; narodowy element wsparcia; zadania logistyczne w operacjach poza granicami kraju

Ppłk rez. mgr Andrzej Łydka

Były pracownik, oficer, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, weteran działań poza granicami państwa. Doktorant Akademii Sztuki Wojennej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Uniwersytetu Opolskiego. Jego dorobek naukowy zawiera się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Wśród zainteresowań naukowych należy wyróżnić następującą problematykę z zakresu logistyki oraz bezpieczeństwa międzynarodowego: zabezpieczenie logistyczne polskich kontyngentów wojskowych, logistyka wielonarodowa w operacjach NATO, UE i ONZ, polityka migracyjna Unii Europejskiej. Jest autorem sześciu artykułów w wydawnictwach krajowych. W swoich badaniach naukowych koncentruje się na problematyce narodowego i wielonarodowego wsparcia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych funkcjonujących w operacjach reagowania kryzysowego NATO, operacjach wojskowych UE i operacjach pokojowych ONZ, co znajduje odzwierciedlenie w opracowywanej rozprawie doktorskiej pt. Narodowy element wsparcia w systemach zabezpieczenia logistycznego Polskich Kontyngentów Wojskowych.