Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Ppłk rez. mgr Andrzej Łydka
ORCID: 0000-0002-0098-878X

Ppłk rez. mgr Andrzej Łydka

Były pracownik, oficer, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, weteran działań poza granicami państwa. Doktorant Akademii Sztuki Wojennej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Uniwersytetu Opolskiego. Jego dorobek naukowy zawiera się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Wśród zainteresowań naukowych należy wyróżnić następującą problematykę z zakresu logistyki oraz bezpieczeństwa międzynarodowego: zabezpieczenie logistyczne polskich kontyngentów wojskowych, logistyka wielonarodowa w operacjach NATO, UE i ONZ, polityka migracyjna Unii Europejskiej. Jest autorem sześciu artykułów w wydawnictwach krajowych. W swoich badaniach naukowych koncentruje się na problematyce narodowego i wielonarodowego wsparcia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych funkcjonujących w operacjach reagowania kryzysowego NATO, operacjach wojskowych UE i operacjach pokojowych ONZ, co znajduje odzwierciedlenie w opracowywanej rozprawie doktorskiej pt. Narodowy element wsparcia w systemach zabezpieczenia logistycznego Polskich Kontyngentów Wojskowych.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.3.1
JEL: H12, M10, O32

Niezwykle ważne jest gromadzenie doświadczeń międzynarodowych m.in. z zakresu zabezpieczenia logistycznego wojsk. Ostatnie doświadczenia z tym związane powstały w związku z uczestnictwem polskich kontyngentów wojskowych w operacjach poza granicami kraju, zróżnicowanych ze względu na ich charakter, czas trwania oraz warunki zewnętrzne funkcjonowania wydzielonych jednostek wojskowych. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej z nich została przedstawiona ogólna charakterystyka współczesnych operacji prowadzonych poza granicami kraju. W drugiej opisano charakterystyczne właściwości narodowego elementu wsparcia (NSE) funkcjonującego w ramach systemu zabezpieczenia logistycznego polskiego kontyngentu wojskowego (PKW). W konsekwencji ostatnia, trzecia część zawiera rozważania odnoszące się do możliwości doskonalenia funkcjonowania NSE, które zostały sformułowane na podstawie najnowszych wyników empirycznych badań naukowych. Przedstawienie wniosków w tej kwestii stanowi główny cel artykułu.

Słowa kluczowe: zabezpieczenie logistyczne polskich kontyngentów wojskowych; narodowy element wsparcia; zadania logistyczne w operacjach poza granicami kraju