Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2022.3.1
JEL: H12, M10, O32
Andrzej Łydka ORCID: 0000-0002-0098-878X , e-mail: andrzejlydka|wp.pl| |andrzejlydka|wp.pl

Narodowy element wsparcia jako specyficzny element systemu zabezpieczenia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych

Niezwykle ważne jest gromadzenie doświadczeń międzynarodowych m.in. z zakresu zabezpieczenia logistycznego wojsk. Ostatnie doświadczenia z tym związane powstały w związku z uczestnictwem polskich kontyngentów wojskowych w operacjach poza granicami kraju, zróżnicowanych ze względu na ich charakter, czas trwania oraz warunki zewnętrzne funkcjonowania wydzielonych jednostek wojskowych. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej z nich została przedstawiona ogólna charakterystyka współczesnych operacji prowadzonych poza granicami kraju. W drugiej opisano charakterystyczne właściwości narodowego elementu wsparcia (NSE) funkcjonującego w ramach systemu zabezpieczenia logistycznego polskiego kontyngentu wojskowego (PKW). W konsekwencji ostatnia, trzecia część zawiera rozważania odnoszące się do możliwości doskonalenia funkcjonowania NSE, które zostały sformułowane na podstawie najnowszych wyników empirycznych badań naukowych. Przedstawienie wniosków w tej kwestii stanowi główny cel artykułu.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: zabezpieczenie logistyczne polskich kontyngentów wojskowych; narodowy element wsparcia; zadania logistyczne w operacjach poza granicami kraju

Bibliografia

Bibliografia/References

Banasik, M. (2015). Teoria i praktyka działań ekspedycyjnych na przestrzeni wieków — perspektywa NATO. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Boutros-Ghali, B. (1992). An Agenda for Peace, Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peace-keeping. UN Department of Public Information.

CDiS SZ (2013). Operacje reagowania kryzysowego spoza Artykułu 5., DD-3.4(A). Wydawnictwo Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

CDiS SZ (2019). Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych RP D-4(B) Wersja 2. (2019). Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.

Concept Development and Experimentation Campaign Plan 2006–2008, Draft. (2005). Allied Command Transformation, ACOS Implementation.

Ficoń, K. (2015). Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa. BEL Studio.

Jałowiec, T. (2020). Paradygmaty logistyki wojskowej. Difin.

Jałowiec, T., Mitkow, Sz., Radomyski, A., Smal, T., Teska, K., & Woźniak, R. (2019). System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Raport 2019. Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej.

Łydka, A. (2021). Narodowy element wsparcia w systemach zabezpieczenia logistycznego Polskich Kontyngentów Wojskowych. Materiały autorskie do rozprawy doktorskiej. Akademia Sztuki Wojennej — Wydział Zarządzania i Dowodzenia.

Marszałek, M. (2013). Operacje reagowania kryzysowego NATO. Istota. Uwarunkowania. Planowanie. Difin.

NATO (2010). Allied Joint Doctrine For Non-Article 5 Crisis Response Operations AJP-3.4, Ratification Draft 1. (2010). North Atlantic Treaty Organization. NATO Standardization Agency.

NATO (2018). AJP-4 (B) Ver. 1. Allied Joint Doctrine for Logistics. North Atlantic Treaty Organization. NATO Standardization Agency.

Norma Obronna NO-04-A008: 2016, Zabezpieczenie logistyczne. Terminologia (2016). Wydawnictwo WCNiJ.

Pawlisiak, M. (2016). System logistyczny determinantem bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej.

United Nations (2008). United Nations Peacekeeping Operations. Principles and Guidelines. UN Department Peacekeeping Operations.

Zadorożny, K. (2016). Terytorialny system zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę