Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Beata Milewska
ORCID: 0000-0002-1748-1248
Doktor nauk ekonomicznych w specjalności logistyka. Studia magisterskie w zakresie cybernetyki ekonomicznej i informatyki oraz ekonomiki i organizacji transportu ukończyła na Uniwersytecie Szczecińskim. Naukowo specjalizuje się w zakresie logistyki, zarządzania produkcją, ekonomiki i organizacji transportu, zarządzania jakością.
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.4.5
JEL: L1, R4

Celem artykułu jest identyfikacja czynników kształtujących strategie łańcuchów dostaw w największych polskich firmach odzieżowych. Autorka przedstawiła wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Zidentyfikowała strategie łańcuchów dostaw, ich podobieństwa i różnice oraz czynniki kształtujące poszczególne elementy tych strategii. Wyniki badań wskazują, że istotny wpływ na wybór strategii łańcuchów dostaw w branży odzieżowej ma strategia konkurencyjna firmy będącej liderem łańcucha dostaw oraz jej wielkość, charakterystyka popytu i rodzaj odzieży.

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw; strategie logistyczne; uwarunkowania strategii logistycznych; firmy odzieżowe

Doktor nauk ekonomicznych w specjalności logistyka. Studia magisterskie w zakresie cybernetyki ekonomicznej i informatyki oraz ekonomiki i organizacji transportu ukończyła na Uniwersytecie Szczecińskim. Naukowo specjalizuje się w zakresie logistyki, zarządzania produkcją, ekonomiki i organizacji transportu, zarządzania jakością.