Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.4.5
JEL: L1, R4

Czynniki kształtujące strategie łańcuchów dostaw w największych polskich firmach odzieżowych

Celem artykułu jest identyfikacja czynników kształtujących strategie łańcuchów dostaw w największych polskich firmach odzieżowych. Autorka przedstawiła wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Zidentyfikowała strategie łańcuchów dostaw, ich podobieństwa i różnice oraz czynniki kształtujące poszczególne elementy tych strategii. Wyniki badań wskazują, że istotny wpływ na wybór strategii łańcuchów dostaw w branży odzieżowej ma strategia konkurencyjna firmy będącej liderem łańcucha dostaw oraz jej wielkość, charakterystyka popytu i rodzaj odzieży.

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw; strategie logistyczne; uwarunkowania strategii logistycznych; firmy odzieżowe

Bibliografia

 

Bibliografia/References

Brdulak, H. (red.). (2012). Logistyka przyszłości. Warszawa: PWE.

Ciesielski, M., Długosz, J. (red.). (2010). Strategie łańcuchów dostaw. Warszawa: PWE.

Ciesielski, M. (red.). (2009). Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Warszawa: PWE.

Kokiel, A. (2017). Ze Wstępu. W: A. Kokiel (red.), Studia Zarządzania i Finansów, 13, s. 13–14.

Milewska, B. (2017). Strategiczne decyzje logistyczne — wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa. W: A. Kokiel (red.), Studia Zarządzania i Finansów, 12, s. 87–97).

Milewski, D. (2013). Relacje procesów logistycznych jako czynnik efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw produkcyjnych. Szczecin: WNUS.

Szymonik, A., Nowak, I. (2018). Współczesna logistyka. Warszawa: Difin.

Szymonik, A. (2011). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, część 2. Warszawa: Difin. https://rankingi.wprost.pl/200-najwiekszychfirm/ 2018 (11.03.2020).

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 4/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę