Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Dariusz Masłowski
ORCID: 0000-0002-3964-540X

W latach 2010–2019 studiował Logistykę oraz Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na Politechnice Opolskiej. Od 2016 r. zatrudniony jest na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej na stanowisku naukowo-dydaktycznym. Oprócz współpracy ze środowiskiem akademickim pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych w placówkach z województwa Opolskiego. W swoim dorobku posiada ok. 40 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Jego zakres badawczy obejmuje przede wszystkim logistykę miasta, smart city, telematykę, optymalizację działań transportowych oraz zarządzanie.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.6.5

Rozwiązania telematyczne umożliwiają poprawę wyników finansowych i znacznie zwiększają efektywność firm transportowych. Korzyści te wynikają z wielu czynników, takich jak poprawa bezpieczeństwa jazdy, monitorowanie trasy przejazdu i/lub redukcja kosztów paliwa. Dzięki różnorodności urządzeń telematycznych firmy mogą wybierać spośród szerokiej gamy rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Niestety w wielu firmach transportowych poziom wiedzy na temat telematyki jest bardzo niski, co z kolei może przekładać się na wyniki finansowe. Celem artykułu jest analiza wpływu rozwiązań telematycznych na poprawę wyników finansowych przedsiębiorstw oraz zweryfikowanie poziomu wiedzy pracowników firm transportowych o narzędziach telematycznych i zaproponowanie możliwych działań, które firmy transportowe powinny podjąć w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu transportowego. Do weryfikacji celu wykorzystano następujące narzędzia badawcze: porównania, uogólnienia i ankietę przeprowadzoną wśród pracowników firm transportowych. Ponadto przeprowadzono bezpośrednie wywiady z kierownictwem firm transportowych.

Słowa kluczowe: transport; telematyka; koszty transportu; wydajność; bezpieczeństwo drogowe