Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Dariusz Milewski
ORCID: 0000-0002-3483-7728
Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej. Jego głównymi obszarami zainteresowań naukowych jest logistyka, transport, zarządzanie produkcją, projektowanie procesów, optymalizacja, metody zwiększania efektywności, modelowanie.
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.1.3

Głównym celem artykułu jest oszacowanie możliwości obniżenia kosztów zewnętrznych transportu poprzez zwiększenie wydajności procesów transportowych w przewozach ładunków. Analizy przeprowadzone zostały przez autora na podstawie dostępnych danych statystycznych oraz literatury przedmiotu, a także badań prowadzonych przez autora w branży transportowej. Autor postuluje również weryfikację zarówno poziomu kosztów zewnętrznych transportu jak i stosowanych metod ich szacowania.

Słowa kluczowe: ekonomika transportu; ekonomiczna efektywność transportu; zewnętrzne koszty transportu

Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w Katedrze Systemów i Polityki Transportowej. Jego głównymi obszarami zainteresowań naukowych jest logistyka, transport, zarządzanie produkcją, projektowanie procesów, optymalizacja, metody zwiększania efektywności, modelowanie.