Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Poprawa wydajności procesów transportowych jako sposób na obniżenie kosztów zewnętrznych

Głównym celem artykułu jest oszacowanie możliwości obniżenia kosztów zewnętrznych transportu poprzez zwiększenie wydajności procesów transportowych w przewozach ładunków. Analizy przeprowadzone zostały przez autora na podstawie dostępnych danych statystycznych oraz literatury przedmiotu, a także badań prowadzonych przez autora w branży transportowej. Autor postuluje również weryfikację zarówno poziomu kosztów zewnętrznych transportu jak i stosowanych metod ich szacowania.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ekonomika transportu; ekonomiczna efektywność transportu; zewnętrzne koszty transportu

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura

Fuć P., Merkisz J., Ziółkowski A. (2012). Wpływ masy ładunku na emisję CO2, nox i na zużycie paliwa pojazdu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 12 000 kg, Postępy Nauki i Techniki nr 15, s. 41–53.

Gońka M., Wiśnicki B. (2010). Analiza porównawcza kosztów połączenia intermodalnego Niemcy–Włochy. Logistyka Nr 3, CD-CD.

Kotowska I. (2014). Problematyka internalizacji kosztów zewnętrznych transportu drogowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, nr 25, Koszty i ceny w transporcie. Pomiar i analiza, s. 99–114. https://doi.org/10.18276/ptl.

Lubieniecka-Kocoń K. (2012). Zewnętrzne koszty transportu w Europie. TTS, 7–8, s. 53–56

Matuszczak A. E (2014). Rachunek kosztów zewnętrznych transportu samochodowego jako narzędzie wsparcia zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, nr 25, Koszty i ceny w transporcie. Pomiar i analiza, s. 155–164. https://doi. org/10.18276/ptl.

Milewski D. (2018). Productivity of road freight transport services in Poland an EU. European Journal of Service Management Vol. 28/1, 4/2018, s. 215–222

Merkisz-Guranowska A., Czerwiński J., Andrzejewski M., Daszkiewicz P. (2017). The environmental and social costs of the intermodal transport of semi-trailers by rail. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 24, No. 3, s. 198–200. https://doi.org/10.5604/12314005.1133215.

Vierth I., Sowa V, Cullinane K. (2018). Evaluating the external costs of trailer transport: a comparison of sea and Road. Palgrave Macmillan; International Association of Maritime Economists (IAME), 21(1), s. 61–78, March. https://doi.org/10.1057/s41278-018-0099-7.

 

Dokumenty instytucje, raporty organizacji

Brons M., Christidis P. (2013). External cost calculator for Marco Polo freight transport project proposals, European Commission.

Delft. (2008). Handbook on estimation of external costs in the transport sector. CE. Update of the Handbook on External Costs of Transport. Final Report. (2014). Report for the European Commission: DG MOVE, Ricardo-AEA/R/ED57769, Issue Number 1, 8th January.

 

Strony internetowe

Eurostat, National statistics, United Nations Economic Commission for Europe. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics (7.01.2020).

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Road_freight_transport_by_journey_characteristics (7.01.2020).

https://www.acea.be/uploads/publications/factsheet_trucks.pdf (7.01.2020).

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 1/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę