Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ekologistyka a rozwój opakowań w łańcuchu dostaw (cz. 1)

Współczesny rynek opakowań jest jedną z największych i najszybciej rozwijających się branż na skalę światową. Opakowanie stanowi bardzo ważny element samego produktu, odgrywa znaczącą rolę w efektywnym przepływie towarów. Funkcje logistyczne pełnione przez opakowania są gwarancją optymalnego i harmonijnego przepływu materiałów przez każde ogniwo łańcucha dostaw.

Opakowania generują ogromną ilość odpadów, co skutkuje pogorszeniem stanu środowiska naturalnego. Odpady towarzyszą wszystkim fazom łańcucha dostaw od momentu pozyskania surowców przez produkcję, dystrybucję i sprzedaż oraz konsumpcję, aż do momentu likwidacji zużytego opakowania. Odpowiednie zarządzanie opakowaniami, proces recyklingu, utylizacji, transport, składowanie, segregacja mają ogromny wpływ na środowisko. W dzisiejszych czasach klient kładzie duży nacisk na produkcję przyjazną środowisku naturalnemu. Wyroby, które zostały wytworzone w „ekologicznym” procesie produkcyjnym zwiększają sprzedaż oraz mają większą wartość dla klienta, a co za tym idzie, klient jest w stanie zapłacić więcej za dany produkt. Tego rodzaju podejście wymusza na przedsiębiorstwie produkcyjnym uwzględnianie aspektu ekologicznego podczas projektowania opakowań. Polega ono na szczegółowej analizie całego cyklu życia opakowania od chwili nabycia surowców do końca życia wyrobu. Włączenie tematu ekologii do obszaru logistyki podkreśla współzależność logistyki i środowiska naturalnego. Koncepcja proekologicznego łańcucha dostaw, która tak naprawdę jest trudna do osiągnięcia, opiera się na założeniu „zero odpadów” (zero waste). W tym celu podczas projektowania wyrobów zakłada się maksymalne wykorzystanie materiałów oraz możliwość ich ponownego wykorzystania za pomocą recyklingu. dając produktom „drugie życie”.

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu ekologistyki na rozwój opakowań w łańcuchu dostaw.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: logistyka; ekologistyka; opakowania; łańcuch dostaw; odpady; recykling

Bibliografia

Bibliografia/References

Cholewa-Wójcik, A. (2017). Rola opakowań w sprawnej realizacji przepływów w ramach łańcucha dostaw. Problemy Jakości, (9).

Dudziński, Z. (2014). Opakowania w gospodarce magazynowej. Gdańsk: ODiDK.

Fechner, I. (2017). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.

Hales, C. F. (1999). Opakowanie jako instrument marketingu, Warszawa: PWE.

Korzeniowski, A., Skrzypek, M., Szyszka, G. (2015). Opakowania w systemach logistycznych. Poznań: Illuminatio.

Korzeń, Z. (2001). Ekologistyka. Poznań: ILiM.

Lisińska-Kuśnierz, M. (2010). Społeczne aspekty w opakowalnictwie. Kraków: Wydawnictwo UE w Krakowie.

Lisińska-Kuśnierz, M., Kawecka, A. (2012). Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw. Handel Wewnętrzny, (1).

Michniewska, K. (2012). Ekologistyka. Praktyczne zastosowania w biznesie. Logistyka Odzysku, (1). https://www.researchgate.net/publication/276936030_Ekologistyka_praktyczne_zastosowania_w_biznesie (03.09.2021).

Pfohl, H.-Ch. (2001). Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: ILiM.

Sowa, M. (2012). Rola opakowań w usprawnianiu przepływów materiałowych od producenta do konsumenta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, (17).

Starostka-Patyk, M. (2014). Zarządzanie łańcuchem dostaw z zamkniętą pętlą (CLSCM) — teoretyczne podstawy koncepcji. Logistyka, (6).

Szymonik, A. (2018). Ekologistyka. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.

Ustawa z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013, poz. 888).

Ustawa z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001, nr 63, poz. 638 z póź. zm.).

Wielka encyklopedia PWN (2003). Warszawa: PWN.

 

Strony internetowe/Websites

https://zapakuj.to/opakowanie-to-twoj-cichy-sprzedawca/ (24.09.2021).

https://ecosac.pl/z-jakich-elementow-sklada-sie-opakowanie/ (24.09.2021).

https://epodreczniki.pl/a/trendy-rozwojowe-w-produkcji-opakowan/DyzIAuJTh (24.09.2021).

https://www.logistyka.net.pl/slownik-logistyczny/szczegoly/n611,lancuch_dostaw (24.09.2021).

https://www.spg-pack.com/blog/pl/opakowania-biodegradowalne-zalety-i-wady/ (03.09.2021).

https://esbud.pl/biodegradacja-co-to-jest-i-na-czym-polega/ (03.09.2021).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę