Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
dr Ewa Kępka
ORCID: 0000-0003-1348-2216

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2019.10.4

Transport, obok rolnictwa i handlu, stanowił jeden z pierwszych obszarów, które zostały objęte wspólną polityką Unii Europejskiej. Pochodną dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych oraz procesów integracyjnych było niejednokrotne przewartościowanie realizowanych w jej ramach celów i priorytetów inwestycyjnych oraz potrzeb rozwojowych w zakresie poszczególnych gałęzi transportu, w tym również kolejowych przewozów cargo.

Kraje członkowskie, choć prowadzą suwerenne polityki transportowe, chcąc współtworzyć system transportowy — muszą starać się podążać za tymi zmianami i ujmować je w narodowych politykach transportowych. W artykule dokonano analizy tych celów oraz ich wpływu na funkcjonowanie polskiego rynku kolejowego cargo w latach 1980–2018.

Słowa kluczowe: polityka transportowa; przewozy kolejowe cargo; rynek przewozów kolejowych