Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Ewa Płaczek
ORCID: 0000-0001-9061-4804
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie logistyki w tym rynku usług logistycznych, controlingu i kosztów logistycznych, nietypowych zastosowań logistyki.
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.4.2
JEL: L870, M 21, O33, R4

Technologia i ogólne tendencje występujące na rynku usług logistycznych wskazują, że potencjał rozwojowy usługodawców logistycznych nie tkwi w posiadaniu zasobów, lecz w ich dzieleniu. Wymusza to konieczność zrewidowania modeli biznesowych oraz podejścia do kwestii zasobów i ograniczenia zamierzeń inwestycyjnych. Szansę na rozwój, a tym samym sukces, będą mieli ci usługodawcy logistyczni, którzy podejmą działania w kierunku współpracy, outsourcingu i partnerstwa biznesowego. Celem artykułu jest prezentacja koncepcji współdzielenia i możliwości jej implementacji przez usługodawców logistycznych oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy modele biznesowe usługodawców logistycznych będą tworzone wokół procesów logistycznych uwzględniających gospodarkę współdzielenia.

Słowa kluczowe: ekonomia współdzielenia; ekonomia dostępu; nowe modele biznesu; technologia cyfrowa

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie logistyki w tym rynku usług logistycznych, controlingu

i kosztów logistycznych, nietypowych zastosowań logistyki.