Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałowa i logistyka Nr 04/2006

ISBN: 1231-2037
Liczba stron: 32
Rok wydania: 2006
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
32.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:

Projekty wkroczyły w życie wielu organizacji. Długo stanowiły domenę branży informatycznej i budowlanej, dziś projektowe podejście dominuje też w konsultingu, wśród wszelkiego rodzaju podwykonawców, a także w jednostkach administracji publicznej, które coraz częściej realizują projekty finansowane ze środków funduszy unijnych. Firmy stawiające pierwsze kroki w zarządzaniu projektami nie wiedzą od czego zacząć, w co inwestować, które techniki stosować. Ostatecznie część zakupionych rozwiązań nie jest stosowana w praktyce, lub nie jest kompatybilna z innymi narzędziami. Pojawia się ryzyko zniechęcenia pracowników do całej idei zarządzania projektami, a projekty nadal przekraczają pierwotne budżety, nie są realizowane na czas bądź nie spełniają określonych wymagań jakościowych. Ta niepokojąca sytuacja rodzi potrzebę stworzenia kompleksowej, uporządkowanej procedury wdrażania nowych standardów zarządzania projektami w organizacjach. System taki ma za zadanie gromadzić informacje o dostępnych praktykach oraz umożliwiać koordynowany rozwój w tej dziedzinie. Stworzenia takiego systemu podjęło się kilka firm. Zaproponowane przez nie rozwiązania, zwane modelami dojrzałości projektowej, przedstawiono w tym artykule.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami; dojrzałość projektowa

Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia i roli logistyki zwrotnej przedsiębiorstwa - koncepcji, której znaczenie systematycznie wzrasta. Przesłanki ekonomiczne powodują, że zamknięte łańcuchy logistyczne wpływają na efektywność systemów logistycznych przedsiębiorstw, dlatego zachodzi potrzeba zarówno poznania modeli teoretycznych, jak i znalezienia praktycznych rozwiązań. W artykule przedstawiono pojęcie i istotę logistyki zwrotnej ze zwróceniem uwagi na zamknięty łańcuch logistyczny. Rozważania teoretyczne zostały poparte przykładem systemowych rozwiązań organizacyjnych dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji w ramach recyklingu. Za podstawę opisu rozwiązań empirycznych posłużyły doświadczenia holenderskie ze względu na zaawansowany poziom rozwoju logistyki zwrotnej w dziedzinie usuwania pojazdów wycofanych z eksploatacji (end-of-life vehicles, ELV) i ich recyklingu.

Słowa kluczowe: logistyka; logistyka zwrotna; recykling

W dobie wzrostu wymagań klientów istotnymi problemami stają się skrócenie cyklu realizacji zamówień oraz obniżka cen. W tym celu dokonuje się analizy procesu magazynowania, a racjonalne zarządzanie gospodarką magazynową ułatwia kompletowanie zamówień, a także wpływa na obniżenie kosztów. W artykule autorka przedstawia system gospodarki magazynowej na przykładzie polskiego producenta autobusów, Zakładów Samochodowych Jelcz SA. Artykuł powstał na podstawie informacji zebranych podczas licznych spotkań i rozmów przeprowadzonych z pracownikami ZS Jelcz.

Słowa kluczowe: gospodarka magazynowa; Zakłady Samochodowe Jelcz S.A.

Korzystanie z procedury uszlachetniania biernego, w tym zastosowanie standardowego systemu wymiany i uprzedniego przywozu, jest uzależnione od uzyskania pozwolenia organu celnego, które określa warunki stosowania procedury. W artykule opisano m.in. podmiotowe, związane z kontrolą celną oraz ekonomiczne warunki udzielenia pozwolenia, a także przedstawiono zawartość wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego.

Słowa kluczowe: logistyka; uszlachetnianie bierne

W poprzednich numerach "Gospodarki Materiałowej i Logistyki" zostały przedstawione zasady tworzenia spółki europejskiej (SE), a zwłaszcza europejskiej spółki akcyjnej, oraz europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG). Trzecim "podmiotem europejskim" jest spółdzielnia europejska. W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1435/2003 z 22 lipca 2003 r. (nazywanym dalej rozporządzeniem), ogłoszonym w Dz. Urz. UE L 207 z 18 sierpnia 2003 r., zawarto statut spółdzielni europejskiej (SCE). Rozporządzenie to podkreśla, że Wspólnota powinna zapewnić także spółdzielniom, które stanowią formę organizacji ogólnie uznaną we wszystkich państwach członkowskich, właściwe instrumenty prawne wspierające rozwój ich transgranicznej działalności.

Słowa kluczowe: logistyka; spółdzielnia europejska

W artykule autor szuka przyczyn nikłego wkładu polskich naukowców do teorii logistyki czy ekonomiki transportu, upatrując je w silnym rozproszeniu badań naukowych i braku współpracy pomiędzy polskimi ośrodkami akademickimi. Autor wskazuje na istotność samoorganizowania się, zaangażowania w pracę naukową i podejmowania wspólnych inicjatyw przez studentów i młodych pracowników nauki, ponieważ te młode kadry wkrótce będą decydować o przyszłości polskiej logistyki.

Słowa kluczowe: logistyka; współpraca; praca naukowa
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł