Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka materiałami na przykładzie produkcji spieku w przedsiębiorstwie hutniczym

W artykule przedstawiono gospodarowanie materiałami na przykładzie procesu produkcji spieku w przedsiębiorstwie hutniczym. Praca ma charakter analityczny typu case study. W części empirycznej pracy przedstawiono przebieg procesu przygotowania surowców do produkcji spieku, będącego materiałem wsadowym do otrzymania wyrobu finalnego (wybranych metali wytwarzanych w piecu szybowym). Wykonano także analizę efektywności gospodarowania materiałami, surowcami i zasobami wykorzystywanymi do produkcji spieku. Użyto wskaźnika oceny efektywności pracy urządzenia spiekalniczego OEE. Mając na uwadze, że procesy technologiczne ulegają zmianom, określenie wskaźnika OEE pozwala oceniać efektywność przeprowadzanych modernizacji. Przygotowany i zaprezentowany proces należy do obszaru zarządzania materiałami produkcyjnymi i logistyki produkcji.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: gospodarka materiałowa; proces spiekania wsadu; przedsiębiorstwo hutnicze

Bibliografia

Bibliografia/References

Durlik, I. (2007). Inżynieria zarządzania, cz. 1. Placet.

Frąś, J., Frąś, T., Frąś, I., & Frąś, M. (2018). Współczesne koncepcje zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn w systemach produkcyjnych. Studia i Prace WNEIZ US, (3/53). https://doi.org/10.18276/sip.2018.53/3-06

Gajdzik, B. (2009). Introduction to Total Productive Maintenance in steelworks plants. Metalurgija, (2/48), 137–140.

Gajdzik, B. (2013). World Class Manufacturing in metallurgical enterprise. Metalurgija, (1/52), 131–134.

Gajdzik, B. (2015). Zarządzanie produktywnością maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, (1), 13–19.

Gajdzik, B., Kalamat, Z., & Szostak, P. (2012). Technologiczne, organizacyjne i marketingowe założenia systemu logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie hutniczym. Hutnik. Wiadomości Hutnicze, (3/79), 152–157.

Janczewska, B. (1985). Racjonalne wykorzystanie materiałów w procesie produkcyjnym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 19, 211–225.

Kosieradzka, A. (2012). Zarządzanie produktywnością w przedsiębiorstwie. C.H.Beck.

Mazurek, W. (2014). Wskaźnik OEE — teoria i praktyka, wyd. II, http://www.neuron.com.pl/pliki/oee.pdf (pobrano 12.02.2022).

Messner, Z., & Pfaff, J. (2007). Rachunkowość finansowa. Część I. Podstawy rachunkowości. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, https://docer.pl/doc/nevn50v (pobrano 5.12.2020).

Muhlemann, A., Oakland, J., & Lockyer, K. (1997). Zarządzanie, produkcja i usługi. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Niesler, M. (red.) (2005). Najlepsze dostępne techniki (BAT). Wytyczne dla produkcji żelaza i stali. Huty zintegrowane. Ministerstwo Środowiska.

Panic, B. (2013). Modelowanie zjawisk zachodzących przy dwufazowym — gaz+pył — przepływie przez ruchome złoża kawałkowe. Politechnika Śląska.

Sarjusz-Wolski, Z. (2000). Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Szudy, R. (b.r.). Analiza i optymalizacja ciągu technologicznego przygotowania mieszanki wsadowej na maszynę spiekalniczą Dwighta–Lloyda w procesie spiekania materiałów cynkonośnych [rozprawa doktorska w przygotowaniu, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej].

Wałowski, G., & Filipczak, G. (2016). Gazoprzepuszczalność materiałów porowatych o anizotropowej strukturze. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, (6), 245–250.

 

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę