Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.7.3
JEL: R49

Gospodarowanie odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji w województwie dolnośląskim i małopolskim

Celem artykułu jest prezentacja wyników analiz dotyczących gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE) dla czternastu stacji demontażu pojazdów (SDP) w Polsce. Badania przeprowadzono na podstawie informacji pochodzących ze źródeł wtórnych, m.in. publikacji naukowych, oraz danych statystycznych z udostępnionych sprawozdań za 2017 r. Informacje dotyczą m.in. wytwarzania i gospodarowana odpadami pochodzącymi z PWE. Analizy przeprowadzono dla wybranych przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwach dolnośląskim i małopolskim. Efektem analiz jest opracowanie naukowe dotyczące gospodarowania odpadami pochodzącymi z PWE w wybranych rejonach Polski.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: stacje demontażu pojazdów; recykling; odpady

Bibliografia

Bibliografia/References

Literatura/Literature

Danilecki, K., Mrozik, M., Smurawski, P. (2017). Changes in the environmental profile of a popular passenger car over the last 30 years — Results of a simplifield LCA study. Journal of Cleaner Production, 141, 208–218. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.050

Doliński, A., Wojciechowski, A., Pietrzak, K., Dolińska, K., Wołosiak, M. (2016). Odzysk materiałowy w recyklingu wielomateriałowych części pojazdów samochodowych jako etap wdrażania gospodarki zamkniętego obiegu. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, (12), 126–132.

Główny Urząd Statystyczny. (2019). Ochrona środowiska 2019. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2019,1,20.html (24.01.2020).

Kamińska, E. (2018). Management of disused lead-acid batteries on the context of the eco-balance analysis. Journal of Kones, (1), 197–204.

Lewicki, R. (2009). Prośrodowiskowa analiza konsekwencji procesu zagospodarowania pojazdów samochodowych (rozprawa doktorska). Poznań: Politechnika Poznańska.

Lewicki, R., Kłos, Z. (2006). Analiza środowiskowych konsekwencji różnych wariantów recyklingu wyeksploatowanych pojazdów samochodowych w Polsce. Problemy Jakości, (12), 37–41.

Merkisz-Guranowska, A. (2005). Aspekty rozwoju recyklingu w Polsce. Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji.

Merkisz-Guranowska, A. (2007). Recykling samochodów w Polsce. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji.

Osiński, J., Żach, P. (2009). Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (2018). Raporty wojewódzkie za lata 2013–2017, http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,1081,idmp,22, r,r (22.01.2020).

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. (2020). Biuletyny Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego, https://bip.malopolska.pl/umwm/Article/id,256032.html (19.01.2020). https://doi.org/10.15576/gll/2014.1.79

 

Akty prawne/Legal acts

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy L 312.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020, poz. 10).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 grudnia 2017 r. w sprawie odpadów, które podlegają próbie strzępienia odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz sposobu jej wykonania (Dz.U. 2017, poz. 2381).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 143, poz. 1206 z późn. zm.).

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797).

Ustawa z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. 2005, nr 25 poz. 202 z późn. zm.).

 

Strony internetowe/Websites

http://old-strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg (22.01.2020)

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction. do (20.01.2020)

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_pl (23.01.2020)

https://fors.pl/stacje-demontazu/ (18.01.2020)

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 7/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę