Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Innowacyjność a płynność finansowa polskich przedsiębiorstw sektora H — transport i gospodarka magazynowa

Celem artykułu jest ocena wpływu syntetycznego wskaźnika innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora H — transport i gospodarka magazynowa oraz jego poszczególnych składowych na płynność finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H w latach 2008–2019. Zasadnicza część opracowania przedstawia wyniki badania zrealizowanego na podstawie danych pochodzących z Eurostatu i GUS w latach 2009–2016 z prognozą na lata 2017–2019. W celu określenia zależności pomiędzy syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora H — transport i gospodarka magazynowa oraz poszczególnymi składowymi tego wskaźnika i płynnością finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H przeprowadzono estymację Klasyczną Metodą Najmniejszych Kwadratów. Uzyskane wyniki wskazują na zależność funkcyjną między płynnością finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H a syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz jego składowymi: liczba przedsiębiorstw, stopa inwestycji, wydatki przedsiębiorstw na B+R, produktowe i procesowe innowacje przedsiębiorstw.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: innowacyjność; płynność finansowa; transport i gospodarka magazynowa

Bibliografia

Bibliografia/References

Analizy-prognozy, Analiza płynności finansowej. https://analizy-prognozy.pl/analiza-prognoza-finansowa/analiza/wskaznikowa/plynnosci--finansowej/ (dostęp: 20.03.2020). https://doi.org/10.33141/po. 2009.78.12

Balina, R., Żak, A. (2014). Kondycja finansowa przedsiębiorstw z branży transportu drogowego w kontekście współpracy z bankiem, Logistyka, 6.

Biznesradar, Wskaźniki płynności. https://www.biznesradar.pl/slownik-wskazniki/plynnosci (20.03.2020).

Bujak, A. (2011). Innowacyjność i innowacyjne rozwiązania w logistyce, Logistyka, 2.

Drucker, P. F. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa: PWE.

Duraj, J., Papiernik-Wojdera, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność, Warszawa: Difin.

Dziekański, P. (2014). Koncepcja wskaźnika syntetycznego oceny poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w warunkach globalizacji, Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 14 (3). https://doi.org/10.22630/prs.2018.18.1.28.

Dziekoński, K., Chwiećko, J. (2013). Innowacyjność przedsiębiorstw z branży TSL, Ekonomia i Zarządzanie, 5 (2)

Eurostat. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (20.03.2020).

Eurostat, Statystyczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2). https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=PL&IntPcKey=18512354&StrLayoutCode=HIERARCHIC (20.03.2020).

Gasek, A. (2017). Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Alma Market S.A. w latach 2014–2016, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. https://doi. org/10.4467/23539496ib.18.007.9380.

GUS. https://stat.gov.pl/ (20.03.2020).

GUS. (2010), Nauka i technika w Polsce w roku 2008, Informacja i opracowania statystyczna, Warszawa.

Nowak, E. (1995). Rachunkowość menedżerska, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu.

Reynolds, J., Howard, E., Cuthbertson, Ch., Hristov, L. (2007). Perspectives on retail format innovation: relating theory and practice, International Journal of Retail & Distribution Management, 35. https://doi.rg/10.1108/09590550710758630.

Tylżanowski, R. (2013). Innowacyjne rozwiązania logistyczne w przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 34.

Wallis, A. (2016). Innowacyjność narzędziem kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa XXI wieku, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 20 (1), s. 311–326.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
zamów prenumeratę