Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 5/2020

ISSN: 1231-2037
Liczba stron: 48
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
62.00
62.00
Prenumerata roczna 2024 (4 kolejne numery)
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
480.00 zł
384.00
Najniższa cena z 30 dni: 384.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.5.1
JEL: M10, L81, F14

Opracowania na temat czynników kształtujących wartość dla nabywcy, w ograniczonym stopniu odnoszą się do specyfiki e-handlu. Ponadto większość prac w tym zakresie jako jedynych dostarczycieli wartości dla nabywcy traktuje sprzedawców internetowych. Tym samym pomijana jest rola innych podmiotów kreujących wartość. W związku z tym, celem artykułu jest identyfikacja czynników, które w opinii klientów kształtują wartość zakupów przez Internet, jak również diagnoza świadomości klientów na temat konieczności współpracy szeregu podmiotów w procesie dostarczania oczekiwanej wartości. W artykule zostaną przedstawione wyniki jakościowych badań empirycznych, w których przyjęto punkt widzenia finalnych nabywców, dokonujących oceny działania wielu przedsiębiorstw dążących do wykreowania wartości.

Słowa kluczowe: wartość dla klienta; wartość postrzegana; handel elektroniczny; sprzedawca internetowy; zogniskowany wywiad grupowy; FGI
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.5.2
JEL: L91, R40, R52

Miasta są motorami rozwoju gospodarczego — to między nimi odbywają się przepływy kapitału, są najważniejszymi ośrodkami edukacji i innowacji. Ponad połowa ludności światowej żyje w miastach i liczba ta jeszcze się zwiększy. Szybki rozwój obszarów miejskich staje się coraz większym wyzwaniem dla planistów miejskich, szczególnie ważnym jeżeli chodzi o planowanie systemów transportowych i logistycznych w zakresie przepływów pasażerów i dóbr na obszarach miejskich. Urbanizacja sprzyja jednak innowacjom, prowadzącym do projektowania i wdrażania nowych modeli organizowania przepływów w miastach. W artykule zostanie zaprezentowane koncepcje organizacyjne rozwiązań z zakresu crowd logistics, zmierzające do usprawnienia i zoptymalizowania procesów przepływów pasażerów i ładunków na obszarach miejskich. Analizie zostaną poddane możliwości zastosowania koncepcji crowd logistics, rodzaje rozwiązań, które w tym zakresie można stosować, a także korzyści wynikające z ich wdrażania, zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców, turystów jak i władz. Autorka dokona przeglądu doświadczeń i rozwiązań crowd logistics stosowanych w metropoliach światowych.

Słowa kluczowe: logistyka miejska; miejskie systemy transportowe; crowd logistics; ekonomia współdzielenia
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.5.3

Obecnie przemysł lotniczy rozwija się szybciej niż wcześniej prognozowano. Polskie lotniska najczęściej były budowane na początku XX wieku i większość z nich została stworzona do celów wojskowych. Plany lotnisk były opracowane na danym obszarze bez uwzględniania ograniczeń w przestrzeni miejskiej. Obecnie zagospodarowanie przestrzenne większości portów lotniczych jest poważnie utrudnione ze względu na dynamikę ekspansji rozwoju obszarów miejskich. Znajdujemy się obecnie w sytuacji, w której zarówno lotniska, jak i miasta blokują sobie nawzajem możliwości rozwoju. Współistnienie przestrzeni miejskiej i lotnisk stwarza zagrożenie zjawiskiem dezorientacji przestrzennej. Artykuł omawia ten problem, z którym borykają się często piloci, ponieważ dezorientacja przestrzenna może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych. Wnioski wyciągane są na podstawie przeprowadzonych badań, w których piloci o różnym pochodzeniu i z różnym poziomem doświadczenia wyrazili swoje opinie na temat przyczyn przestrzennej dezorientacji związanych z lokalizacją lotnisk w obszarach miejskich.

Słowa kluczowe: rozwój obszarów miejskich; lotnictwo; dezorientacja przestrzenna; lotniska; bezpieczeństwo operacji lotniczych
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.5.4
JEL: D22, O30

Celem artykułu jest ocena wpływu syntetycznego wskaźnika innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora H — transport i gospodarka magazynowa oraz jego poszczególnych składowych na płynność finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H w latach 2008–2019. Zasadnicza część opracowania przedstawia wyniki badania zrealizowanego na podstawie danych pochodzących z Eurostatu i GUS w latach 2009–2016 z prognozą na lata 2017–2019. W celu określenia zależności pomiędzy syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności polskich przedsiębiorstw sektora H — transport i gospodarka magazynowa oraz poszczególnymi składowymi tego wskaźnika i płynnością finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H przeprowadzono estymację Klasyczną Metodą Najmniejszych Kwadratów. Uzyskane wyniki wskazują na zależność funkcyjną między płynnością finansową III stopnia polskich przedsiębiorstw sektora H a syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz jego składowymi: liczba przedsiębiorstw, stopa inwestycji, wydatki przedsiębiorstw na B+R, produktowe i procesowe innowacje przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: innowacyjność; płynność finansowa; transport i gospodarka magazynowa
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.5.5

Celem artykułu jest identyfikacja grup strategicznych działających na rynku polskim w branży organizatorów turystyki oraz analiza konkurencji w tej branży. Przeprowadzone badania umożliwiły selekcję czynników różnicujących touroperatorów działających na rynku polskim, a następnie dobór zmiennych i w efekcie sporządzenie mapy grup strategicznych sektora. W oparciu o mapę, przedstawiona została podstawowa analiza konkurencji sektora.

Słowa kluczowe: grupy strategiczne; kluczowe czynniki sukcesu; turystyczny łańcuch dostaw; touroperatorzy
Pobierz artykul
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.5.6
JEL: A13, B55, D91, L3, Z13, Q18

Gospodarka współdzielenia i wspólna konsumpcja to kwestie coraz częściej poruszane we współczesnym dyskursie naukowym. Co niezwykle istotne to sieci społeczne są coraz częstszym inspiratorem zmian w otoczeniu. Na popularności zyskuje również stosunkowo młode zjawisko foodsharingu — czyli dzielenia się jedzeniem. Problem poruszany w niniejszym artykule dotyczy zidentyfikowania barier rozwoju oraz perspektyw powstawania foodsharingowych sieci społecznych w przestrzeni polskich miast. Celem artykułu jest zbadanie perspektyw i barier rozwoju foodsharingu w Polsce, jego scharakteryzowanie, analiza aktualnej sytuacji na rynku polskim, również w zakresie form aktywności opartych na rozwiązaniach peer-to-peer. Cel pracy jest realizowany na podstawie obserwacji bezpośredniej, analizy tekstu dokumentów, własnych badań ankietowych.

Słowa kluczowe: gospodarka współdzielenia; współdzielenie żywności; sieci społeczne; przestrzeń miejska
Pobierz artykul
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł