Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Katarzyna Nikorowicz-Zatorska

Asystent w Instytucie Logistyki i Organizacji Transportu
Lotniczej Akademii Wojskowej.

 
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.5.3

Obecnie przemysł lotniczy rozwija się szybciej niż wcześniej prognozowano. Polskie lotniska najczęściej były budowane na początku XX wieku i większość z nich została stworzona do celów wojskowych. Plany lotnisk były opracowane na danym obszarze bez uwzględniania ograniczeń w przestrzeni miejskiej. Obecnie zagospodarowanie przestrzenne większości portów lotniczych jest poważnie utrudnione ze względu na dynamikę ekspansji rozwoju obszarów miejskich. Znajdujemy się obecnie w sytuacji, w której zarówno lotniska, jak i miasta blokują sobie nawzajem możliwości rozwoju. Współistnienie przestrzeni miejskiej i lotnisk stwarza zagrożenie zjawiskiem dezorientacji przestrzennej. Artykuł omawia ten problem, z którym borykają się często piloci, ponieważ dezorientacja przestrzenna może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych. Wnioski wyciągane są na podstawie przeprowadzonych badań, w których piloci o różnym pochodzeniu i z różnym poziomem doświadczenia wyrazili swoje opinie na temat przyczyn przestrzennej dezorientacji związanych z lokalizacją lotnisk w obszarach miejskich.

Słowa kluczowe: rozwój obszarów miejskich; lotnictwo; dezorientacja przestrzenna; lotniska; bezpieczeństwo operacji lotniczych