Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Waldemar W. Budner, prof. UEP
ORCID: 0000-0001-8812-2480
Geograf, dr hab. nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W badaniach i pracy dydaktycznej koncentruje się na problematyce gospodarki przestrzennej, ekonomiki miast i regionów, lokalizacji przedsiębiorstw. Jest autorem ponad 100 publikacji z tego obszaru. W ostatnim okresie swoje zainteresowania naukowo-dydaktyczne skierował w stronę logistyki,
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.11.1
JEL: L9, O18, R53

Rynek magazynowy w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie od początku XXI w., przynosząc zmiany w krajobrazie, szczególnie wokół dużych aglomeracji. Można zauważyć przede wszystkim zmiany ilościowe, co oznacza wzrost liczby obiektów i powierzchni magazynowej. Zmieniają się same magazyny, w tym ich wyposażenie, funkcje, struktura wewnętrzna. Celem artykułu jest charakterystyka zmian, jakie zaszły na rynku magazynowym w Polsce w latach 2004–2020. Analiza koncentruje się na kierunku, wielkości, tempie i determinantach zachodzących zmian oraz na ich zróżnicowaniu regionalnym

Słowa kluczowe: magazyn; rynek magazynowy; determinanty rozwoju; Polska
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.3.4
JEL: L9, O18, R53

Dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych w Polsce wpłynął na powstanie licznych centrów
logistycznych spełniających złożone funkcje i zadania. Centra logistyczne stały się stosunkowo
nowym, ale ważnym elementem krajobrazu gospodarczego kraju. Lokalizacja i rozwój tych obiektów
są uzależnione od specyficznych warunków. Celem opracowania jest przedstawienie istoty centrów
logistycznych jako specjalnych obiektów gospodarczych oraz ich funkcji i zadań, a także
uwarunkowań lokalizacyjnych i czynników sprzyjających ich powstawaniu. Na tym tle została
przeprowadzona analiza porównawcza trzech wybranych centrów logistycznych położonych w
aglomeracji poznańskiej, ale o odmiennej charakterystyce, w celu weryfikacji przeprowadzonych
wcześniej rozważań teoretycznych. Wyniki i wnioski z dokonanej analizy mają utylitarny charakter.
Wskazują też na istotną rolę, jaką odgrywają centra logistyczne we wzmacnianiu pozycji rynkowej
firm.

Słowa kluczowe: centrum logistyczne; warunki rozwoju; czynniki lokalizacji; rynek

Geograf, dr hab. nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W badaniach i pracy dydaktycznej koncentruje się na problematyce gospodarki przestrzennej, ekonomiki miast i regionów, lokalizacji przedsiębiorstw. Jest autorem ponad 100 publikacji z tego obszaru. W ostatnim okresie swoje zainteresowania naukowo-dydaktyczne skierował w stronę logistyki, szczególnie lokalizacji obiektów logistycznych.